Spårat i Vittsjö vecka 739.

spårat.jpg

 • Nedräkningen, inte i dagar utan i timmar, har börjat inför den stora satsningen med Vittsjödagen den 29 september. Inte lär det väl bli som forna tiders marknader då ståndspersoner hade sina försäljningar ända från Marknadsplatsen och upp till Vången. Men detta är bara början. Vem vet hur omfattande det kan bli framöver?
 • Dagen efter, den 30 blir det årliga manifestationen med Söndagsskolans dag med avmarsch från Marknadsplatsen till kyrkan.
 • Skogsdagen i Boalt samlade en del intresserade av skogen och dess skötsel. Det var en hel del vettiga synpunkter som framfördes av de två informatörerna.
 • Det var ett något försenat 40 års jubileum i MHF-stugan då det här om kvällen talades om den stora omläggningen till högersidan. Sannolikt var det inte någon som hade klarat sig från ett återfall till vänster men dock utan allvarligare följder.
 • Emmaljunga har nu, eller håller på att skapa ett eget museum. Det finns all anledning att ihågkomma Emmaljunga som den orten som var föregångare i hela Sverige med torvbrytning. Därtill fanns också den första torvskolan i Emmaljunga.
 • Intresset för plöjningstävling är i stigande, om bedömning skall ske efter VM (VittsjöMästerskapet) ordnades i Verum. Påtagligt många intresserade kom för att se elva plöjande ekipagen göra sitt bästa. Allt fler yngre i produktiv ålder visade sitt intresse för hantverket på maskinell väg. Så bra var det att både ettan och tvåan hamnade på samma höga poäng.
 • De närmaste dagarna framöver kommer kosthållet till stor del att bestå av upptinad fryst mat från frysboxen. Anledningen är, att utrymme måste finnas tillräckligt inför den kommande älgjakten. En fördel med denna jakt är att den har inskränkts till två långa väntans dagar där minuterna långsamt tickar fram.
 • Under den häftiga två dagars stormen 1922 räckte inte förtöjningarna till för en vitmålad båt. Båten begav sig med eget roder ut på Vittsjön. Fartygsägaren lovade ersättning till den som kunde ge tips om den rolösa färden på böljorna.
 • Egen energiförsörjning till skolan i Hultatorp infördes 1942. Då lät Gunhild Selin uppföra ett vindkraftverk/vindmotor på ”källarbacken” intill skolan. Det var Johan Lundstedt i Boalt som var teknisk konsult, arbetsledare och montör för den tvåbladiga vindmotorn. Skolstyrelsen beslutade att ekonomiskt inlösa det lokala elverket.
 • Utan tvekan var det en ström av människor som 1962 ställde sina fötter mot Strandgatan för där skulle det hända något sensationellt. För första gången i Vittsjö samhälle skulle ett tvåvåningshus flytta tvärs över gatan. Det var Sven Troedsson som behövde utnyttja området.
 • Hemvärnarna kom till skott om en bortglömd pokal 1972. Pokalen skänktes av Betty och Carl Andersson 1948 och vandringspokalen gick till 1950. Sen stannade det av. Efter 22 år var det klippare Öhgren som segrade i fälttävlan med 58 poäng av 60 möjliga.
 • Kommunstyrelsen uttalade sig 1972 enhälligt att Verum socken skulle odelat tillhöra Hässleholm kommun vid sammanslagningen 1974, fast det fanns motstånd i vissa delar av Verum. Redan då insåg denna grupp fördelarna med Osby före Hässleholm.
 • År 1982 utkom professor Harald Swedner med sin diktsamling ”Tankeflykts fördröjning”. Verket gavs ut på eget förlag.
 • Inom några dagar är det 25 år sedan Phils blomsterhandel slog igen. Upphovet till företagets verksamhet kom i Bäckalids Handelsträdgård. Sen övertog makarna Kroons blomsterhandel. En mer än 40 årig epok var slut.
 • 25 år ung och fortfarande utstrålning av glädje och lust. Det är hembygdsföreningens sånggrupp som har firat. Tre av nuvarande medlemmarna har varit med från starten och glädjande är att flera äkta par tillhör gruppen och därtill har skett en markant föryngring. Det var en gång nostalgiske Harold Persson i Emmaljunga som tog initiativet till bildandet. Vid festen var det Inger Bergwall som gav historisk inblick under de 25 åren. Dessutom hyllades fyra medlemmar som jubilerat under detta år.
 • Ofta glömmer vi dem har det flerfalt värre. Men dom klagar inte. Var förnöjsam.

epe

Top