SPÅRAT I VITTSJÖ 1111

 

 

 

 

 • Vid denna tid lär väl alla deltagare i årets skidlopp i Dalarna ha kommit i mål, avstått eller brutit loppet. Hästhult AIK var som vanligt väl representerat i flera lopp. I det stora riktiga Vasaloppet placerade sig Tommy Johansson som ett med platssiffra 3 441 och på kvinnsidan i Kortvasan kom Katarina Stigsdotter med tiden 3:38 medan Paul Svensson och Gustav Svensson hade tiden 2:49 på Kortvasan. Cecilia Sixten på platssiffra 959 för det täcka könet med tiden 9:44 medan maken Olof kom in på siffra 9 302 med tiden 8:48, nästan en timme kortare tid än hustrun i Vasalopet. LES från Korsahålan ångade in på 8:59 i Öppet Spår. Heja Hästhult!
 • Vittsjöfonden (f d Harry B Jönssons minnesfond) sammanträder i veckan för att se över de ansökningar om bidrag som inkommit.
 • Den 24 blir årets första kyrkutfärd till Brönnestad samt till någon annan landsortskyrka. Styrmanspar är Ingegerd och Rolf i Skinnartorp som ser fram mot anmälan om deltagande.
 • I skrivande stund lägger sig de vita flingorna som ett tjusigt täcke över hela den grå marken.
 • Den nionde var det ”40 martyrerna”, enligt Bondepraktikan. Sådant väder som det var denna dag skall det bli 40 dagar framöver. Så sade di gamle! Det bådar tämligen gott för väderleken var tillmötesgående!
 • År 1901 blev det slutligt klart att Hessleholm Wittsjö skyttegille skulle gå var sin väg och i kamratlig andra beslutades att kassan skulle delas lika mellan de båda föreningarna.
 • Kommunbiblioteket kom att ha öppet varje söndag klockan 11fm 01em 1906. Det fanns en rikhaltig samling av böcker att välja mellan.
 • Då det inte fanns vare sig cykelverkstad eller frisersalong 1921 erbjöds en källarlokal lämplig för dessa verksamheter. Det var Severin Svensson som erbjöd dessa förmåner.
 • Kommunalstämman i Verum beslutade 1921 att framföra önskemål att postgången mellan Verum och Vittsjö skulle utökas till sex dagar i veckan.
 • Kyrkostämman beslutade 1921 att bevilja anslag för elektrifiering av skolorna i Hårsjö, Björstorp, och Emmaljunga.
 • Den nya postlokalen i Zaunders fastighet kostade 720 kronor i årshyra med Sture Hallenborg som stationsmästare. Verksamheten var tidigare förlagt till järnvägsstationen.
 • Arrendebostad skulle uppföras vid fattiggården i Kristenstorp år 1931 till en kostnad av 4 400 kronor.
 • Ansökan om bensintilldelning och inköpskort för bensin skulle snaraste inlämnas till polismyndigheten. Detta var år 1941.’
 • År 1946 beslutades att Luftskyddsföreningarna i Emmaljunga och Vittsjö skulle upplösas sedan civilförsvaret övertagit verksamheten då kriget var slut. Ransoneringen av vissa inhemska varor fortsatte dock.
 • År 1946 uppkom frågan ännu en gång att Vittsjö borde bli ett municipalsamhälle. Frågan blev åter uppskjuten.
 • Några sprider glädje när de kommer. Andra sprider glädje när de går! Sprid glädje och ha bra dagar!


epe

Top