Spårat i Vittsjö vecka 740.

 spårat.jpg

 • I dessa så kallade hösttider har det spårats att vårkänslorna spirar i gräset. Det finns åtrå i markerna då både smultron och vitsippor har slagit ut i blom. Naturen är inte riktigt naturlig och det är onaturligt med vårblommor på hösten.
 • Kulmen på sommaren lär bli den 7 oktober då Brittsommar inträder. Då skall det efter Bondepraktikans utsago bli den verkliga högsommardagen.
 • Kanske det kan bli önskeväder de närmast två följande dagarna efter den 7 när den stora (h)älgtiden infaller. Önskevädret är så där lite lagom varmt och kallt men helst utan snöinblandning. Blir det för varmt så kommer ögonlocken att bli tyngda och smattrar regndropparna på underhållsfria taket är det sövande och då faller ögonlocken nedåt.
 • På tal om blommor och natur så lär det finns ovanligt många rariteter av blomster. Det har spårats om tämligen många linnéor och därtill varning för en köttätande växt ute i tassemarkerna utanför kulturorten.
 • 84 dagar till Julafton i dag måndag!
 • www.vittsjobjarnum.nu är på bettet med nyheter som kanske aldrig annars hade kommit till allmänhetens kännedom. Tag din dagliga runda på detta nyhetsorgan. Du kommer nog inte att bli besviken. Tag tillfället i akt!
 • Det blir en högtidlig jubileumsfest på Juldagen i den lilla byn Hultatorp med två fasta boende. Ortens söndagsskola firar då sin 120 julfest i den gamla skolan som numera är både bostad och samlingslokal. Julens hemvändardag blir förlagt till Hultatorp?
 • Det var en stor nyhet på arbetsmarknaden 1912, utan strejker eller blockader. Arbetstiden per vecka sänktes med två timmar till 58 timmar. Övertidsprocenten ökade ganska radikalt och blev beslutad till 33, 67 och 100 procent. Dagsverkare med flera yrken fick höjd timpeng från 32 öre till 34 öre medan smederna fick höjd lön från 38 öre till 42 öre, allt per timme räknat.
 • Församlingens nybildade kyrkokör beredde glädje för inneboende på försörjningshemmet i Kristenstorp för 90 år sedan. Körens 90 åriga verksamhet kommer inom kort att högtidlighållas.
 • Sedan kyrkostämma år 1917 höjt lönerna för folkskollärare blev de genast flera sökande till de lediga platserna i Snärshult och Hårsjö skolor. Platserna hade under flera år upprätthållits av småskollärarinnor.
 • 25 resenärer lämnade 1937 sitt bifall till Erhard Johanssons ansökan om linjetrafik med omnibuss mellan Vittsjö- Röke och Tyringe.
 • Skolstyrelsen ansåg 1957 att elever med lång skolväg till Vittsjö skola skulle få förmånen att få skolmat i skolan. De elever som bodde nära skolan skulle inte få någon lagad mat! Var fanns gränsen mellan lång och nära?
 • Uggletorpsstugan fick nytt halmtak för 40 år sedan. Helt nyligen lades åter nytt tak men denna gång med vass.
 • Det drog sig samman i Gundrastorp 1967 då konsul Sven Wennerth hade råkat i ekonomiska besvärligheter. Lösöret hade redan försålts men nu var ingen villig att betala då skulderna på fastigheten som ganska väsentligt överskred taxeringsvärdet.
 • Den intensiva torkan 1982 var kanske en av orsakerna till att gårdsbrunnen hos Douglas Björklund torkade ut. Douglas tror dock inte på torkan som orsak till brunnens sinande. Det är istället Bolmentunneln endast 270 meter från den aktuella brunnen som har kapat ledningen i marken. Sydvatten kände sig skyldiga till torkan i brunnen och levererade kontinuerligt 6 000 liter vatten till Björklund besättning.
 • Det är nu 15 år sedan grovutfyllnaden på senaste kyrkogården, den södra blev klar. Då hade det transporterats dit 30 000 kubikmeter lämplig materia.
 • Det var 1982 som storbrand utbröt i Vittsjöhallen sedan barn lekt med tändstickor i ett papperslager.
 • Det var 1987 som Ulf Petäjä blev trea vid Lidingöloppet. Han tävlande då i juniorklassen på 15 km.
 • Det är fem år sedan ett attentat utfördes mot kyrkan i Vittsjö. Någon försökte tända eld på altaret och en del kostsamma brandskador uppstod. Elden kunde begränsas tack vare ett rådigt ingripande av kvinnlig kyrkvaktmästare.
 • Vittsjödagen är tillända. Visserligen finns det förbättringar att genomföra till nästa stora dag 2008 men allt kan inte vara fulländat på en premiär av denna stora satsning.
 • Söndagsskolans dag har också genomförts med marsch från Marknadsplatsen till kyrkan. Se bilden av tätklungan.

sskdag-07.jpg • Vi har det bra trots jämmer!

epe


Top