Spårat i Vittsjö vecka 741.

 spårat.jpg

 • Vid denna tid har väl de flesta bössbärarna vid (h)älgjakten fått sitt eller fått ingenting, efter några dagars ivrigt spanande och lyssnande efter brutna grenar eller efter knallar från annat håll.
 • Vittsjödagen blev detta sekels stora satsning på och för kulturorten. Besöksfrekvensen är lite osäker men uppgifter från flera informatörer gör gällande att det kom mellan 2 500 till 3 000 personer på det stora området, allt för stort i omfång räknat. Gångavståndet krymper för varje år och helst borde det väl arrangeras så att bilisterna kunde köra intill och inpå alla sevärdheterna. Heder åt Claes B och Leif T för väl genomförd organisation. Planeringen för nästa års stora evenemang har inletts samtidigt som utvärderingen av årets satsning genomfördes.
 • Dessutom har det meddelats att Lions portal www.vittsjobjarnum.nu har sedan starten i juni månad haft över 50 000 besökare! Ytterligare plats finns.
 • I avisan för denna årstid år 1902 står angivet att nyanlagda vägen från Englarp till Snickaretorp är i det närmaste färdig. Den nya sträckningen från Snickaretorp till Vittsjö har också påbörjats och beräknas vara färdig om drygt ett år. Denna sträcka beräknades enligt kostnadsförslaget kosta 30 000 kronor. och därmed skall den omtalade Skinnkjortlaliden  vara ur trafik.
 • Ett par sägner är förknippade med Skinnkjortlalien. Den ena berättar att en knalle blivit mördad på denna långa stigning av vägen och att det därefter ”spökade” på denna plats. Den andra sägnen ger mer liv åt namnet Skinnkjortlaliden. Det berättas att en kvinna som var på väg hem till Lehult blev överfallen av en flock vargar. Resolut krängde hon av sig sin skinnkjortel som vargarna fann begärlig och kvinnan kunde något lättklädd ila vidare till sitt trygga hem!
 • Det var en stor nyhet på arbetsmarknaden 1912, utan strejker eller blockader. Arbetstiden per vecka sänktes med två timmar till 58 timmar. Övertidsprocenten ökade ganska radikalt och blev beslutad till 33, 67 och 100 procent. Dagsverkare med flera yrken fick höjd timpeng från 32 öre till 34 öre medan smederna fick höjd lön från 38 öre till 42 öre, allt per timme räknat.
 • Församlingens nybildade kyrkokör beredde glädje för inneboende på försörjningshemmet i Kristenstorp för 90 år sedan. Körens 90 åriga verksamhet kommer inom kort att högtidlighållas.
 • Sedan kyrkostämman år 1917 höjt lönerna för folkskollärare blev de genast flera sökande till de lediga platserna i Snärshult och Hårsjö skolor. Platserna hade under flera år upprätthållits av småskollärarinnor.
 • Kyrkostämman beslutade 1922 att anställa en komminister med bostad i Vittsjö. Han skulle föra kyrkoböckerna samt vara kyrkoherden i Bjärnum behjälplig.
 •  August Olofssons snickerifabrik i Emmaljunga brann helt ner till grunden vid en omfattande eldsvåda 1922. Dessutom brann småskolans ekonomibyggnad ner men själva skolbyggnaden räddades från förödelsen.
 • Fem år senare, vid samma tidpunkt ödelades torvladan i Vittsjö av en brand som antogs ha uppkommit genom barns lek med elden inne i ladan som var belägen där El-Olle nu har sin verksamhet.
 • En arkitekt Nyström lanserade en uppfinning 1927 för bättre belysning från bilarnas strålkastare. Genom ett antal prismor skulle utöver vägbanan, även omgivningen bli belyst utan någon risk för bländning. Någon större framgång med denna uppfinning lär det inte ha varit.
 • Det var på den gamla goda tiden, 1972. Då var det hemvärnsövning gång på gång inför beredskap att försvara kulturen i hembygden. Åter igen var det hemvärnare från Bjärnum som fick se sig slagna efter angrepp mot försvarsobjekt någonstans i Vittsjö.
 • Den som väntar och väntar på att prestera något riktigt bra får sällan något utfört. Gör det nu!
 • Tillönskan om en bra vecka även framöver!
 • Bilden nedan visar Curts flickor som sånggyller många gånger.

mariakr107.jpg
epe

Top