Spårat i Vittsjö v815

 • Trots att clockare Curt har gått i pension och cykeltränar för fullt kan han inte lämna sången och musiken.. Tisdag den 22 april arrangerar han "Sång och musik i vårens tid" i Verum kyrka. Det blir en kväll för "Världens barn" där intäkterna för konserten går till behövande världens barn. Medverkande blir Bjärnum Manskör, Anna & Elle, SPF-kören, Gösta "Wien" Svensson, Erika Holmgren, Cecilia Håkansson, Marie Bengtsson, Malin Bengtsson, Anders Paulsson, Stefan Larsson, och Carl-Olof Danielsson. Curt Nilsson jämte Verum församling samt Verum bygdelag står för arrangemanget.
 • Så var Ann Jönsson från de djupa skogarna i den andra delen av Göinge härad varit i Vittsjö och berättat om Snapphonorna men kunde inte undgå att berätta om de hemskheter, förnedrande och trakasserier som de manliga Snapphanarna utförde. Trevligt och intressant men fem kvart är lite lång tid att sitta stilla på sin plats. Elisabeth Lindgren berättade om andra knölar som inte syns ovan jord men bär livsfrukt i jorden. Det är potatisens år i år! 
 • Söndag den 13 blir det lekmannaledd hembygdsgudstjänst i kyrkan klockan 11.  Klockan 10.30 - 11.00 samt klockan  13.00 - 13.30 visas kyrkans museum men efter gudstjänsten blir det kyrklunch i församlingshemmet klockan 12.
 • hydro08.gifBensinförsäljningen startade 1935 och kommer att upphöra den 15 april 2008. Det gäller Hydromacken. Bland de tidigare ägarna kan nämnas Rehnberg, Fredman Andersson, Claes på BP och sen blev det Statiol och sen Hydro. Claes på BP hade bensinstationen i 40 år med BP som bensinbolag.
 • Granngårdens butik vid Lehultsvägen har slagit igen för gott. Skandal att en så välsorterad handel försvinner och dessutom har pumpen med miljödiesel stängs sedan tanken har blivit tom. Vad kommer att hända på området?
 • Församlingen i Vittsjö har utkommit med statistik över den kyrkliga verksamheten förra året. Under kommande vecka kommer årets sommarprogram att planeras.
 • Under vecka 15 och 16 planeras hembygdsföreningens årsprogram vara utdelat till alla medlemmar.
 • Det närmar sig för den 103:e syföreningsauktionen med Hårsjö anrika syförening. Den 18 kommer Vittsjöpågen Inge Ivarsson att svinga klubban
 • Debatten var så häftig vid kommunalfullmäktiges sammanträde 1938 att ordföranden i fullmäktige avgick. Frågan gällde om ny skola skulle byggas eller inte. Motståndarna till byggandet ansåg att uppförandet borde anstå tills billigare tider stundade!
 • RLF:s insamling av potatis till Europahjälpen 1948 gav sådant resultat att en speciell järnvägsvagn fick rekvireras för de sex ton potatis som skulle sändas.
 • Malmö Stadsteater transporterade sina teaterkulisser med traktor till JUF-stugan då föreställning skulle ges 1948. Vill du göra en människa tillfredställd så låt henne prata och skryta om sig själv! Ha bra dagar.
  Årets sommar har inte varit så nära inpå som just nu!   
  epe
Top