SPÅRAT I VITTSJÖ 621

 

 • Marknadsplatsen blir samlingsplats tisdag -söndag då det ekumeniska tältet kommer att finnas väl förankrat. Varje kväll klockan 19 blir det predikningar samt sång. Dessutom kommer det att hållas avslutningshögtid med mässa på söndag klockan 10. Det är samtliga religiösa sammanslutningar som är arrangörer.
 • Långtidsplaner för nästa söndag den 29:e. Då blir det loppmarknad eller mer bekant som loppis i Emmaljunga Folkets hus klockan 10-14.
 • Den dagen, den 29:e är det även alla morsors dag, eller mer korrekt Mors dag. Detta firande kan pågå hela dagen!
 • Dessutom blir det sång till mors ära vid Sjöstugan klockan 14. Då överlåter Mia serveringsbrickan till annan personal när hon skall sjunga till tonerna från Mixess. Underhållningen är gratis!
 • Bilden, Mia som kommer att sjunga vid Sjöstugan till mors ära.
 • Det förtäljs även att det blir Allsvenskt med damlaget på Idrottsparkens gräsmatta klockan 14. Börja i tid att planera så du klarar av att besöka alla händelserna!
 • Wittsjö skytteförening började årets skjutöfningar på skjutbanan i Vittsjö den 2 juni 1901 vid dåvarande skyttepaviljongen med skjutriktning mot Västanskogen.
 • Extratåg ordnades 1906 för resande till utställningen i Broby. Dessutom fanns möjligheter för lustresa både till Vittsjö och Bjärnums stationer.
 • Det blev inte mycket till marknad år 1916. Kreatur var inte välkomna på grund av mul- och klövsjukan. Därför blev det inte heller så folkrikt besökt.
 • 15 arbetare erbjöds anställning vid Åladammsbäckens reglering 1916. Dagsersättningen var 4 kronor men vid ackordsarbete kunde lönen uppgå till minst 5 kronor per dag. De arbetare som stannade minst 6 veckor på platsen erhöll resan betald.
 • Frälsningsarmén kom 1921 till Paulssons trädgård vid parkettfabriken. Utöver mycket med sång och musik utlovades även kaffefäst!
 • Röshults Blåbandsförening inbjöd till nykterhetsfäst i Hårsjö skola år 1926. Tal, sång och kaffe utlovades.
 • Domkapitlet i Göteborgs stift beslutade om behörighet för organist Elsa Andersson, Vittsjö att utöva kantorstjänst i berörda stift. Elsa Andersson blev sedermera kyrkoherdefru Fredlund60 anhöriga samt barn från Snärshult skola samsades 1926 i fyra bilar för utfärd bland annat till Spången och Skäralid.
 • Kyrkstämman beslutade 1931 att de 40 år gamla ”trädgårdsbänkarna” i kyrkan och på läktaren skulle bytas ut mot nya stilenliga bänkar.
 • Posttjänstemannen Sture Hallenborg förordnades till föreståndare 1936 för nya poststationen i Zaunderska fastigheten. Poststationen fanns tidigare i järnvägsstationen sedan år 1900.
 • Banarbetare Folke Karlssons villa vid Oretorp låg intill en skarp kurva på landsvägen. Villan fick ofta besök av fordon som inte följde körbanan. Ett par år efter det att villan flyttades 25 meter rätades vägen!
 • Hästhults automatiska telefonväxel flyttade bygden närmare övriga världen 1951. Samtliga 25 abonnenter tvingades också att byta ut sitt tresiffriga nummer mot tvåsiffrigt.
 • Vinslövs kommun vann för tredje året roddtävlingen i Gåsadammen 1971. Utöver vandringspriset för alltid fick kommunen även en tvåmans plastbåt i present.
 • Efter 2½ år i församlingens tjänst avtackades musikdirektör Claes-Erik Sjöding 1971 från sin tjänst som kantor.
 • Till nästa skidsäsong kommer det att bli datumstämpel på skidvallan. Den kommer att ange bäst före dagen!

epe

Top