SPÅRAT I VITTSJÖ 651

 

 

• Miljonerna rullar ut från Jönsaholms residens. Det drabbar alla i kommunen, även i Vittsjö. Tänk om TV serien ”En ska bort” gällde även makthavarna. Om det vore så väl att en makthavare av högre rang försvann varje vecka skulle det vara välbehövligt. TV serien fortsätter varje vecka!

• Endast några få dagar till Vintersolståndet inträder. Sen blir nätterna kortare och dagsljuset längre, tidsmässigt sett. Sen bli det jul, sen blir det påsk och sen blir det vår! Å sen ä dä bara tre månader till vårdagjämningen! Tänk va tid går undan!

Fanny Pålsson återkommer till Vittsjö även denna julhelg.

• Inför julhelgen blir det julbön i Vittsjö kyrka klockan 14. Gästmedverkande blir vittsjöfödda Fanny Pålsson. Sen är det Julotta i Verum kyrka klockan 05 och i Vittsjö blir ottan klockan 07. Julgudstjänsten i Emmaljunga församlingshem blir den 26:e klockan 10 då lokala sångare medverkar.

• Den 25:e blir det söndagsskolans julfest i Hultatorp skola klockan 14. Det blir den 129:e julfesten som även brukar bli en träff för återvändare. Tidigare elever brukar då återvända till sin skola! Det har ryktats att Calle Präst också skall komma till festen som återvändare!

• Julottan i Vittsjö kyrka år 1906 hölls klockan 1 på e.m. Då fanns det en präst som skulle hålla Julotta både i Vittsjö och Bjärnum. Vart annat år var Julottan tidig i Bjärnum eller Vittsjö.

• Kommunalstämman beslutade 1911 att så kallad skottpeng skulle utbetalas. För räv blev det 3 kronor, för hök 1:50, för berguv 3 kronor samt för grävling 3 kronor. 25 öre betalades för varje avlivad kråka. Hundskatten höjdes från 1 till 2 kronor.

• Samtliga affärer i Vittsjö stängde 1926 sina butiker klockan 4 e.m. på Jul- och Nyårsafton.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1926 att en särskild hälsovårdsnämnd skulle inrättas. Till ordförande utsågs banmästare C. P. Persson.

• Telegrafstyrelsen beslutade 1926 att fria telefonsamtal skulle gälla mellan abonnenter inom Markaryd, Vittsjö och Bjärnum telefonstationer.

• Vittsjö sparbank beslutade 1931 att höja inlåningsräntan till 5 %. Alla utlåningsräntor skulle höjas med 1 %. År 1936 beslutade sparbanken att höja inlåningsräntan från 2½ till 2¾ %. Det var 1930 talets depression som var orsaken till svängningarna.

• År 1946 meddelades att tre byar i socknen hade fått elektrisk belysning under året. Det var byarna Kraxeboda, Bökholm och Backatorp.

• Det var nog inte sådana elstolpar som sattes upp 1946. Stolpen tillhör forntiden!

• Det blev ”gravöl” i Vittsjö kommun i slutet av 1961. Från och med 1962 blev det storkommun med Vittsjö, Verum och Visseltofta kommuner. Flera nämnder fick reducerat antal ledamöter då tre kommuner skulle få plats i nämnden. Det blev även medaljutdelning till inbördes utsedda.

• Den manuella betjäningen vid telefonstationerna i Vittsjö, Emmaljunga och Snärshult upphörde i slutet av 1956.

• I slutet av år 1961 separerade kyrkokören i Norra Åkarp och det blev en egen kyrkokör i Vittsjö församling.

• Komminister Sture Hallonsten blev i slutet av 1961 förordnad som kyrkoherde i Vittsjö pastorat.

• Gottfrid Persson lämnade uppdraget som kamrer i Skånska Banken 1966. Ny kamrer blev Ingemar Nilsson som tillträdde samma tjänst den 1 januari 1967.

• Tänk på att dagarna blir längre den 21:e!

• En grupp människor uträttar något. En grupp kommer efter och kritiserar det uträttade som de själva inte kunnat utföra.

• Ha gemytliga dagar i allt julstök. Ta hand om dagarna!

epe

Top