Spårat i Vittsjö 702

• Bygemenskapen var verkligen gällande förr i tiden. Utöver julagillen var det då och då sommarsamlingar på landsbygden där grannarna träffades under gemytligt samvaro.

Under slutet av 1940 talet var det sommarträff hos Knut Gustavsson, Hästhult. 

• Vid1902 års början var befolkningens antal 2 155 i församlingen,

• 11 helbuteljer Cognac kostade 10 kronor vid köp hos Vin & Sprjtuosahandeln 1902.

• Fattiggården i Kristenstorp invigdes år 1907. Skansenhemmet invigdes 1954.

• Snärshult och Frösboholma söndagsskolor har gemensam julfest i slutet av år 1911.

• Nya kyrkogården invigdes 1912. Omedelbart därefter jordfästes stoftet efter soldaten Björklund.

• Arbetslösheten grasserade även 1922. Arbetslöshetskommittén beslutade att slagen makadam skall betalas med 40 öre per hektoliter. Familjeförsörjare erhöll 8 öre extra.

• Den kontroversiella sjösänkningen av Hårsjön var åter tingssak 1927. Markägare som inte betalat för kostnaderna skulle inte få del av markvinning på egna marken. Landvinningen borde delas mellan de som betalat för kostnaderna och skulle betraktas som allmän egendom. Tingsrätten skulle tänka på saken.

• Kommunalnämnden beslutade i arbetslöshetens tidevarv 1932 att anslag skulle utgå till underhåll av enskilda vägar. Väghållare skulle erhålla 2 öre per meter underhållsskyldig väg.

• Länsstyrelsen beviljade 1937 utskänkningstillstånd av vin till Vittsjö hotell, Pensionat Solhem samt pensionat Vittsjö vilohem.

• Statens bränslekommission beslutade 1942 att butikerna fick ha skyltbelysning eller ljusreklam mellan klockan 8 – 19. Övriga tider fick ingen extra belysning ske.

• Flygplanet från Ljungbyhed råkade ut för spinn 1942. Reservföraren hoppade med fallskärm och klarade sig utan skador medan piloten följde med planet då detta störtade vid Hårsjö (Kvidalavägen).

• Under en månad 1942 fick inköpas 250 gram rostat kaffe. Ransoneringskupong B 12 skulle då avlämnas.

• 60 hem hade år 1942 anmält sig villiga att ta emot barn från krigsdrabbade Finland. Det var många så kallade krigsbarn som då kom till Vittsjö socken.

• Biografen i Vittsjö visade 1947 Nils Poppe i ballongen. Filmen var barnförbjuden.

• Den som 1947 var intresserad av en treväxlad DKV lättviktsmotorcykel kunde ringa Vittsjö 212.

• Det kostade 33 kronor att prenumerera på Norra Skåne under 1952. • Det ansågs vara bilisternas söndagsstopp och julagillen som inverkade menligt på det låga besöksantalet vid föreläsningens träff 1957.

Trots förbud mot biltrafik fanns det möjlighet att erhålla speciellt tillstånd.

• Församlingshemmet invigdes de första dagarna under år 1962.

• Tänk om du är vidskeplig: Fredag den 13:e infaller just på fredag!

• Du är ansvarig för det du säger men också ansvarig för det du inte säger!

• epe

Top