SPÅRAT I VITTSJÖ 703

  

 

 

• Föreningsaktiviteterna har inte kommit upp i rätt fart ännu. Störst bekymmer har kanske valberedningarna som skall finna villiga medarbetare. Denna beredning bör ha fria händer att söka upp lämpliga förmågor.

• År 1972 annonserade Brännborns att firman sålde ½ kilo kaffe för 3.95 och ½ kilo skinkfärs för 5.25. Detta var före öresutjämningens tid.

Här hölls söndagsskola 1977. Nu är missionslokalen avkristnad.

• Hästhult söndagsskola höll julfest i Hästhult missionslokal 1977 med förhör, sång och musik.

• LES från Korsahåla tävlade i 15 kilometers skidspår i Tormestorp 1977. LES tid var fyra minuter bättre än tvåans tid i det Skånska föret. Veckan senare blev det åter vinst i Klåveröd.

• EFS arrangerade sång- och musikkurs i Vittsjö för femte året 1977. 50 sångare bildade en kraftig kör i medborgarhuset. Kursen fortsatte även 1982.

• Hulda Bengtsson blev församlingens första kvinnliga kyrkvärd 1977.

Hulda Bengtsson tillsammans med Kjell Lönnå.

• Det blev ett par ganska kyliga nätter i början av januari månad 1982. På ett par platser föll mätarpelaren ner till -30°. Ett köldhål rapporterade faktiskt -33°. Då va dä kallt!

• Tre idrottsföreningar samarbetade febrilt 1982. Det gällde förberedelserna för ytterligare ett Kiempelopp som skulle passera 14 byar.

• Hästhult AIK arrangerade 1982 ett skidlopp som passerade Kämpetorpet. 210 deltagare startade och lika många kom i mål med varierade tider.

• Lars Svensson i Lehult lämnade styrelsen inom Centeravdelningen 1987 efter 18 års idog verksamhet.

• Hästhult AIK var på bettet även 1992. Kylan slog till och den krusade vattenytan blev en slät yta. Då passade HAIK att ordna isdisko på dammen mitt i Hästhult by. Passande diskomusik ljöd ut över dammen och intresserade strömmade till.

• År 1997 var det val av valla hit och dit. 26 skidåkare från HAIK var anmälda till det stora loppet i Vasas spår.

• Ett antal flitiga medlemmar i kyrkans Mariakör fick sina blanka hedersnålar vid högtid i helgedomen. Det var alltid alerte klockare Curt som såg till att något hände.

• Tjuvarna eller tillgriparna valde noga vid inbrottet på Vittsjöskog på nyåret 2002. Antika möbler och annat av antikt värde försvann.

• Bokcafé fortsatte verksamheten i Emmaljunga församlingshem 2012.

• Lars Göran Perssons fina utställning av foto från bygden försvann en natt 2012.

• GIK riskerade böter då de 2012 rev ner ett gammat ruckel utan tillstånd.

• Det blir inte några extra nya och gröna skott på innestående julgranen. Rumstemperaturen har sannolikt varit för låg?

• Ha dä bra å sköt om dig. Lyckas det inte så sköt en gång till. Lev väl!

epe

Top