Spårat i Vittsjö 706

 

 

• Hårsjö skola blir samling för två stämmor den 6:e februari. Hushållningsgillet börjar sin stämma klockan 18.30. LRF börjar sin stämma klockan 19. Lena & Jerry från Gundrastorp visar bilder från de stora skogarna i Amerika.

Hushållningsgillet och LRF inbjuder.

• Den 7:e klockan 19 har hembygdsföreningen sitt årsmöte i församlingshemmet. Lars Olofsson kommer att berätta om Verum-vrilen. Sånggruppen medverkar.

• En i Vittsjö boende misshandlade en annan man. Ynglingen greps i Göteborg där han väntade på en resa till Amerika. För säkerhets skull begärdes han häktad.

• Skolundervisningen blev inställd 1902 då difteri härjade i trakten.

• Vid denna tid 1907 började diskussioner om uppförande av skolhus i Gundrastorp och Emmaljunga.

• Först kom tjuvarna som tog hand om färdig mat i Havraljunga 1907. Ett par dar senare kom de tillbaka och tog med sig ett antal levande höns.

• En stor händelse skedde 1912 då minnesstenen restes vid Skansen. Mer om detta på denna sida den 11 februari.

• Oretorps gård sålde prima råg- o havrehalm 1927.

• År 1927 sålde A Svensson i Lillarp 160 unga höns samt en äggkläckningsmaskin.

• Kyrkoherdeval hölls i Jonstorp Farhult församlingar 1927. Överväldigande flest röster fick komminister Bruno Fredlund, Vittsjö.

 

Detta var Bondeförbundets rockslagsmärke.

• Bondeförbundet (senare Centerpartiet) höll årsmöte 1932. Då invaldes tolv personer i styrelsen. Fem år senare hade antalet ledamöter i styrelsen minskat till nio

• Edith Nilsson fortsatte sin realisation på manufakturer ytterligare en vecka 1932. • Kommunalfullmäktige valde 1932 förre furiren Anton Björk till fjärdingsman. Tidigare fjärdingsmannen Olof Nilsson hade ingen polisutbildning och var därför inte valbar.

• Damskor realiserades billigt hos Bröderna Larssons sko tel 137, år1942.

• Statens bränslekommissions beslutade 1947 om restriktioner med eldningsolja. Beräknade kvantiteter sänktes med 15% för företag och bostäder. Värmning till varmvatten slopades helt. Orsaken var besvärliga isförhållanden i farvattnen.

• Flera byar i Vissletofta och Verum församlingar hade 1952 gjort framställan att tillhöra Osby församling. Kammarkollegiet beslutade de skulle även i fortsättningen skall tillhöra sin tidigare moderförsamling Vittsjö.

• Det påstås att hårt arbete inte skadat någon! Men varför ta risken?

• epe

Top