SPÅRAT I VITTSJÖ 713

 

• Idealiteten spirar på vissa håll. Vid Idrottsparken läggs arbete till arbete utan någon ekonomisk kompensation. Tiden närmar sig för premiär och då skall allt vara klart att ta emot mängder av intresserad publik där det finns sittplats åt alla.

• Även vid Sjöstugan arbetas det efter samma motto. Det är drygt en månad till det populära caféet öppnas och då skall allt va i högsta trim.

• Gläds med vårblommorna, de är föregångare till sommaren.

• Det var hjul på hjul i Hårsjö 1982. Det var tjoget tävlingscyklister från Åstorp som samlades i HAIK:s klubbstuga för logi. Under ett par dagar blev det träningsrundor på upp emot tio mil.

• MHF distriktet inom L området höll sin stämma i Vittsjö 1982. Då var det även prisutdelning från distriktets flera bilorienteringar.• Efter flera års odling av giftfria rädisor slutade Oskar Larsson med denna odling i Boalt. Den enda gödning som användes var gröngödsling. Blasten från odlingen plöjdes ner och nästa sådd skedde genast. Efter fyra veckor var det dags för ny skörd. Oskar Larsson var då 82 år 1987 och krafterna räckte inte till varför hela projektet på ett par hektar lades ner.

• Föreningsfloran var i full blomning 2007. Då fanns det 83 registrerade föreningar i kulturorten med ett gemensamt medlemsantal på 7 150 personer. Detta innebar att varje boende i orten var medlem i 2,5 föreningar.

• Det är tio år sen bensinmacken i Emmaljunga åter öppnades. Då med Gulf bensin. Efter en tid ersattes Gulf med Qstar. (mer om bensinmackar i Emmaljunga längre fram i tiden).

• En kort tid välkomnade denna gamla skylt. Nu är det Qstar som visar vägen.

• Bland tidningsklippen vid denna tid 2012 är det nästan uteslutande reportage om damerna i Allsvenskan. Inget fel med detta. De har åter placerat kulturorten Vittsjö på kartan. Fortsätt denna stil ni unga damer!

• Anförtro inte en hemlis till en som säger sig vara vän. Sök först om det är en vän att lita på!

• Det är inte mannen som väljer kvinnan utan kvinnan som väljer mannen som ska välja henne!

• Väderleken kan du inte välja. Du får ta det som bjuds!

epe

Top