Spårat i Vittsjö 716

 

• Påsktiden är inne! Denna helg är utrustad med ytterligare en helgdag då Annandagen infaller på en måndag i år!

Dessa påskflickor kom på besök för att par år sen. Trevligt med sådana besök! 

• Nästa söndag den 23:e ger klockare emeritus Curt Nilsson vårkonsert i Verum kyrka med början klockan 18.

• Å sen ä dä bara två veckor till vårens ankomst med bål, sång och vackra tal till försommaren. Denna årstid har visserligen gjort några trevare för att känna sig för men har mötts av tämligen kyligt mottagande.

• Rotfruktssåningsmaskinen ”Janssons patent” såldes bland annat av N Th Nilsson för 115 år sen.

• År 1902 fanns det 58 prenumeranter i Vittsjö som fick nyheter via Norra Skåne. Aftonbladets halfveckoupplaga hade 68 prenumeranter. Skånes Annonsblad delades ut till 37 köpare.

• Kyrkostämman beslutade 1907 att uppdra åt skolrådet att snarast verka för uppförande av skolhus i Emmaljunga, Gundrastorp och Hultatorp. I Hultatorp fanns redan en skänkt tomt samt 500 kronor i startbidrag.

• Vid snickeriarbete fick en arbetare ett spik i ögat 1912. Han forslades med tåg till ögonspecialist i Malmö.

• Titanicolyckan på Atlanten den 14 april 1912 krävde många liv. Flera personer från orten drunknade då det stora fartyget sjönk efter kollision med ett isberg.

• Fröken Tekla Jönsson från Hörby valdes till kantor i Norra Åkarp och Vittsjö församlingar 1917. Hon erhöll 777 röster från de 95 röstande.

• Det var ransoneringstider även under första världskriget. Utdelning av bröd- och sockerkort skedde i socknens fem skollokaler år 1917. Kriget pågick 28 juli 1914 till 11 november 1918.

• Emmaljunga gamla syförening hade missionsauktion i småskolan 1932. Kaffe serverades mot en kostnad av 50 öre.

• Med hjälp av hemmets kolsyrespruta avvärjdes en brand i Frösboholma år 1932. Endast mindre brandskador uppstod.

• Ett par bröder var 1942 instämda till tinget för olaga slakt av tre grisar. Ett av djuret hade brutit ett ben och därför antyddes det var nödslakt. De två andra grisarna skulle på laglig väg avhämtas men så skedde inte. En gris grävdes ner i snön och den andra grävdes ner i en mosse för senare avhämtning. Bröderna dömdes senare till böter.

• En snickare idkade konståkning med motorcykel utanför biografen 1947. Han dömdes till dagsböter men inte för rattfylleri då promillehalten inte översteg 1,5. Men mannen fick betala kostnaden för blodprov.

Dåtidens grävmaskin med slängskopa på flyttbar räls med vajer- och remdrift.

• Det var vid denna tid 1947 som Värsjöån fick ny sträckning från Boalt till Rommentorp.

• Det var ”Ideell samling” med Evert Larsson, Sven-Åke Ekeberg och Nils-Olof Olsson som 1967 hårt drev frågan om uppförande av medborgarhus i Vittsjö. Sen började det röra på sig! Det gällde att använda pengarna innan kulturorten intvingades i Jönsaholm kommun 1974!

• Det är inte avgörande hur gammal du blir utan hur du blir gammal! Lev som du mår!

• epe

Top