SPÅRAT I VITTSJÖ 723

 

 

• Eldningsförbud har införts i hela Jönsaholm kommun. Det sägs bero på torkan. Det är det enda riktiga att införa detta förbud. Tänk om det skulle bli bevattningsförbud! Kanske det blir ett undantag att brandmannarna får lov att bevattna elden? Inget är omöjligt i Jönsaholm styre!

• Vid denna tid bör kalendern med VittsjöBladet och kyrknytt hamnat i brevlåda eller i din bostad. Studera dessa båda informationshäfte.

• Även i år infaller Nationaldagen den 6:e juni! Det finns alltid någon aktivitet som kan passa dig och dina närstående.

• Bilden är troligen från 1950 talet. Det vara på den tiden då urmakarklockan visade rätt tid oavsett tiden på dygnet! Vart är ”tåget” på väg då klockan visar tiden?

• Musik i sommarkväll blir det lite här och var. Trädgårdsträff blir det vid Skansen den 13:e hos Britt & Christer Forsberg med början klockan 18.30. Den 15:e blir det konstutställning i Sjöstugan. Passa på tillfället! Sen kommer den stora Vittsjödagen den 17:e med planen full av aktiviteter. Läs själv vad som erbjuds!

• Den ena konfirmandträffen efter den andra avlöpte 1967. Numera har dessa träffar mer eller mindre upphört på grund av åldringarnas mer stressade tidevarv.

• Det var butiknederläggelsernas år 1967. Nu är vi så makliga att vi har inte tid att gå några meter för att handla. Nu kommer bilen fram och då är det lätt att åka till en större ort för att handla det dagliga behovet. Att det kostar både tid och pengar att åka till ett större varuhus tycks inte bekymra. Varför åka i väg när det finns ett fulländat varuhus i centrala kulturorten?

• Det ordnades fullmäktigecykling även i Vittsjö år 1972. Det var nästan alla beslutande tyranner som trampade sina tio kilometer på valfri väg och sträckning.

• Efter 36 år som lärare och sen rektor lämnade Gustav Svensson sin tjänst 1972.

• År 1977 blomstrade det till på Skansenområdet. Då bildades Skansens byalag. Efter ett par år falnade blomstren till en del beroende på brist av ledande person.

• Under tio torsdagskvällar 1982 arrangerades friluftsgudstjänster vid Gåsadammen. De sex religiösa samfunden hade enats om var sin afton att framföra budskapet. Detta var början till ekumenisk samverkan.

• Vid restaurering av kyrkan 1982 upptäckte en arkeolog flera fynd som varit okända tidigare.

• Ulla Nilsson och Birgit Åkesson avslutade sin lärargärning och avtackades vid högtid i kyrkan.

• För 15 år sen avtäcktes ett minneskors över Pär Härd. Tidigare soldaten fick ett tragiskt slut på sin levnad. Han begravdes vid gränsen mellan Vittsjö och Röke socknar. Anledningen till denna plats var att två församlingar skulle dela på ”olyckan”.

• Minneskorset över Pär Härd för 15 år sen. Metallen är nu angripen och behöver en uppsnyggning!

• I dagarna är det tio år sen profilen och riksdagsmannen Gustav Fridolin ingick i det äkta ståndet. Den 17:e juni kommer han att visa upp sig vid Vittsjödagen.

• För fem år sen började Allsvenska flickorna få allt större utrymme i media. Denna uppmärksamhet har inte varit mållös. Klättringen uppåt fortsätter och ännu har det inte blivit någon målgång! Vad skulle avisan fylla blaskan med om det inte var med Allsvenskan?

• Det är enbart drygt två veckor tills dagarna börjar bli kortare!

• Tänkbart: Det är förvånansvärt vad många i vår egen ålder som är äldre än vad vi själva är!

• Fortsätt att glädjas över det du upplever. Ha bra tider framöver.

epe

Top