Spårat i Vittsjö vecka 726.

 spårat.jpg 

 • Årets andra kyrkogårdsvandring blir på lördag med början klockan 14. Det blir en fortsättning från förra vandringen på Nya kyrkogården. Förmodligen blir det cirka 75 gravplatser som kommer att besökas och information lämnas om de avlidna. Första kyrkogårdsvandringen började 1991 och efter sex år var alla platserna besökta. Nu är det tredje omgången vandring och beräknas vara slutförd om tre-fyra år.
 •  Arbetsgruppen är utsedd för att återskapa Vittsjö som en handels- och mötesplats, liksom i forna tider. Närmast inom planeringen är en försenad Vittsjödag fram på hösten. Ambitionen finns!
 •  Bäst av allt är kanske att det omtalade tätortsbidraget har återkommit till kulturorten. Detta tack vare Lion Club. Gå in på: vittsjobjarnum.nu
 • Midsommarfirandet vid Gåsadammen blev tämligen fuktigt efter flera timmars nederbörd.
 • Affärs- och företagsnedläggelse händer då och då. År 1817 uppfördes Vittsjö Garveri men verksamheten vid detta företag har sedan många år tillbaka lagt i skinnpåse.
 • Året var 1877 då socknens första skolhus uppfördes och det var i Björstorp. Numera är det en förening som har hand om denna fastighet som för övrigt är hyresledig.
 •  För 100 år sedan skedde det en hel del intressanta händelser i vår numera kända kulturort:

a. Zaunders affärs- och bostadshus uppfördes. Nu finns Vittsjöhallen på samma plasts.
b. Det var en stor brand hos Troed Nilsson i Porrarp.
c. Kyrktornet byggdes om och färgen ändrades från svart till vitt Samtidigt kom det ett nytt kors på tornet.
d.Pensionat Solhäll uppfördes.
e. Ålderdomshemmet (fattiggården) i Kristenstorp uppfördes.
f. Skänktes två kandelaber och en ljuskrona till kyrkan. Det berättas att en krögare sökte tillstånd för utskänkning av starka drycker men fick avslag på ansökan. Han skänkte då de två kandelabrar till kyrkan. Det är ovisst om han sedan fick sitt tillstånd!
g. Berns hotell (Trobecks) överläts till Steijfert och Pettersson.
h. Total solförmörkelse inträffade detta år, 1907.

 •  Vittsjö Färg- & Kemikalieaffär överläts 1957 till Ingegerd Malmros. Tidigare ägare var Anna Höörgren. Denna affär var belägen i fastigheten som nu ägs av Munskänkens Pub, Hässleholmsvägen 12
 •  Visst har det arrangerats jaktstig i Vittsjö. 300 deltagare kom till skott år 1962.
 •  Den så kallade urmakarklockan kom på plats 1945 och visade tiden några år. År 1977 startades den upp igen men har nu visat samma tid den senaste året. En fördel är att den visar exakt tid två gånger per dygn.
 •  Kvällsgudstjänsten på Midsommarafton startade omkring 1965 med midnattsmässa. Efter hand har det blivit kvällsgudstjänst, så och i år med nästan enbart lokala förmågor. Malin och Marie gick i procession från var sin ingång och spelade sedan flera musikstycken på fiol. Inger Bergwall läste dikter och Simon Broström var solist. Ingegerd Nilsson var reservpräst och Brita Gustavsson var reservvaktmästare. Äldst bland hemmafolket var klockare Curt. Ett fint komponerat program.
 •  Ha en fortsatt fin sommar!
Top