Spårat i Vittsjö 827

• Semestertid är tydligen inne även i privata agendan. Under veckan infaller även fredag den 13:e! Dessutom har denna dag markerats med en svart plump! Troligen är det en markering att månen är svart? Efter denna dag bli nätterna ljusare och längre. Sommartid gäller fast det inte är normaltid.

• Gåsadammen var populär samlingsplats även 1968. Tisdagskvällarna under sommarmånaden var det livaktigt. Vid första samlingen kom det 3 500 personer för att lyssna på då populära Sonja Stjernquist och Lasse Löndahl. Närboende till festplatsen kom vandrande då besökande bilister tog plats på tillgängliga utrymmen.


På den tiden, 1986 ordnades det friluftsgudstjänst vid Tidemanstorp. Gräset har blivit en höstack! H B Hammar predikade i ”lövhyddan” medan Rune Låstbom spelade och Birgitta Bengtsson sjöng.

• Även under torsdagskvällarna 1968 var det samling i parken. Då var det kyrkan och andra samfund som hade ansvaret för dessa träffar med olika gästmedverkande. Besöksantalet dessa kvällar var något lägre.

• Friluftsgudstjänsten i Tidemanstorp blev loggudstjänst på grund av väderlek 1978. Charles Kjellkvist loge var som vanlig välstädad och inbjudande. Eftermiddagsfika kunde dock hålla till utomhus. Också detta på grund av ändrad väderlek!

• Det var åter konfirmandläger för utvecklingsstörda i Hårsjö 1983.Sten Hallonsten var konfirmandpräst medan Elisabet Hallonsten var lägerchef.

• Församlingen försökte sig på Sommarkyrka 1988. Tanken var god med det fanns inga större samlingar. Det fanns väl etablerade vägkyrkor både i Hörja och Farstorp.

• Det var vid denna tid för tio år sen som polisen slog till mot flera nyinköpta villor, bland annat i Vittsjö. Där fanns knarkfabriker i tämligen stor skala.

• Det är i dagarna fem år sen vittsjöfiket stängde. Ägare var munskänkens ägare Charley Blomkvist. Sen har det inte blivit mer i denna rörelse.

• Observera att den 13:e infaller på en fredag! Skrock och vidskepelse har följt denna dag. Det var först i mitten av 1800 talet som denna dag blev vidskeplig. I en större undersökning kom det fram att det faktiskt inträffade färre olyckor just fredag den 13:e! Därmed är det fördelaktigt att se fredag den 13:e som en helt vanlig arbetsdag!


På den tiden, omkring 1950 var höskörden riklig. Detta var före plastbollarnas tid.

• Sol- och sommartorkan håller i sig. Sollaparna trivs för att få annan färg på det vita skinnet. Lantbrukarna har det bekymmersamt med intorkade grödor. Katastrof är ett starkt ord men för landsbygdens befolkning kan det närma sig. I detta läge kan de vita höbollarna bli ganska stöldbegärliga. De brunnar som gett vatten i hundratals år börjar sina. En fördel med värmen är att en del av den Spanska skogssnigeln också torkar bort.

• Flera i orten boende brukar va intresserade av Tjernobyllägrets underhållning. De kommer till Röke kyrka den 10 juli, Farstorp kyrka den 19:e och Verum kyrka den 27 juli. Samtliga platser klockan 19.

• Lider du av värmen skall du absolut inte ställa dig vid en halv vinkel. Där är det 45°!

• Lev så förnuftigt det går i den tropiska värmen.

• epe

Top