Spårat i Vittsjö 830


Detta är inbjudan till eftermiddag med sång, musik och trivsel.

• Några dagar framöver blir det två intressanta samlingar. Men först i nästa vecka. Söndag den 5:e kommer sånggruppen från kulturorten att leda allsång vid Sjöstugan med början klockan 15. Måndag den 6:e kommer TV profilen Gunnar Wetterberg att berätta en del av Skånes historia. Samlingen i kyrkan börjar klockan 18.30.

• Föreläsningsföreningen planerade fem föreläsningar under hösten 1903. Vid två av föreläsningarna kom det att visas skioptikonbilder.

• Vid småbrukarföreningens möte 1908 beslutades att till kommunalnämnden begära att utskänkningen av öl och vin borde inte ske under marknadsdagar. Det hade tidigare förekommit slagsmål med knivskärning vid dessa dagar.

• Rask och villig ensamjungfru får god plats hos fru M. Zickerman Djursäter Vittsjö 1913.

• Lifsmedelsnämnden annonserade 1918 att ett mindre parti fodervaror kunde tilldelas de som hade hästar, hushållsgrisar eller höns.

• K m:t beslutade 1923 att det skulle finnas två präster i N Åkarps pastorat, En kyrkoherde i Bjärnum samt en komminister i Vittsjö från och med den 1 januari 1924.

• En lantbrukare cyklade i väg i hiskelig fart 1933. Några minuter senare upptäckte grannar att eld hade utbrutit på en öde gård. Fram emot kvällen kom lantbrukaren tillbaka och frågade närboende om det hade hänt något särskilt! Han fick då besked att ett par byggnader på hans egendom var förintade av eld. Han tog det med fattning. Byggnaderna var försäkrade för 4 000 kronor varför ägaren inte gör någon förlust!

• Skolstyrelsen utsåg 1939 Gunhild Sehlin som e.o. lärarinna vid Hultatorp skola

• Bygdeförfattade Ernst Paulsson, Bökholm berättade i Bygdebrev 1939 om den cykeltur har utfört i flera av socknens byar.

• Alice Wivsten annonserade 1938 att hon hade realisation på klänningstyger samt billig lakansväv.

• En 14 års pojke från Djursäter barnhem badade ensam 1943. Han var ej helt simkunnig och ropade på hjälp. Han återfanns efter två timmar där vattendjupet var två meter samt en meter från stranden. Han finns begravd på kyrkogården i Vittsjö. Anhöriga från mellersta Sverige besökte platsen för några år sen.

• Biskop Edvard Rohde invigde Lunds stifts prästers stiftelse, Erkända alkoholistanstalten i Björstorp.

• Sven Troedsson övertog 1948 Hugo Perssons rörledningsinstallationer.

• Det var både guld- och silverbröllop i Snärshult 1953. Adolf och Karolina Kristensson firade guldbröllop samtidigt som fosterdotter Elsa med make Malte Nilsson firade silverbröllop.


Denna byggnad uppfördes som ”fattiggård”. Med åren blev förhållandena bättre för ”fattighjonen”.

• Byggnadsentreprenad utlystes 1953 för uppförande av ålderdomshem. Det blev senare Skansenhemmet från tidigare hem i Kristenstorp vilket invigdes 1907.

• Även om värmen skulle avta finns risk för skogsbränder. Ett blixtnedslag kan starta förödelse. Med tanke på brandvärnets verksamhet vore det inte fel att större mängd vatten fanns till brandvärnets förfogande. I kulturorten finns både stora skogar samt stor idealitet. Vi måste vara aktsamma om båda!

• Det är tryckta dagar och tider. Se almanackan!

• epe

Top