Spårat i Vittsjö 834

• Efter en tids förberedelser ställdes färden till Mandelmans anläggning tillsammans med hustru, dotter och svärson. Jag beställde mattallrik och kan inte klaga då jag fick den beställda trädgårdstallriken. Men jag saknade verkligen lövbiff bland grönfodret. I övrigt instämmer jag i stort med föregående reportage.


Gustav Mandelman med känd basker och början till helskägg!

• Tonerna, mest i durspråk kommer att ljuda i och vid medborgarhuset på lördag från klockan 13. Tongivare för den 20:e festivalen är Malin Bengtsson. Det är kostnadsfritt med besök att lyssna inomhus och i buskarna.


Sannolikt kommer även denna melodi att tona fram över gränsen.

• Under vårens hänryckande tid kom Gustav Fridolin J:r till sin hemort. Han kom tillsammans med Jenny Strömstedt och Steffo Thörnqvist från TV 4. Han lotsade tv-paret runt i Vittsjö, bland annat blir det skolbesök samt favoritpizza hos Maria på Bar & Pizzeria i Blå huset. Hela bildsvepet med Vittsjöpågen visades i TV i måndags kväll.


Gustav Fridolin tillsammans med Jenny Strömstedt och Steffo Thörnqvist efter besöket i Gustavs skola.

• Å sen närmar sig dagen D då alla myndiga i vårt avlånga land skall anonymt tala om vem som ska föra min talan. Det ljugs aldrig så mycket som vid älgjakt, vid fiske och före ett val. Jag undviker lyssna till käbblet för jag har redan min åsikt klar.

• En caféidkare dömdes 1918 till böter för att han begärt högre på tobaksvaror än det å paketet åsatta priset.

• Håkan Björklund i Hårsjö önskade köpa en lokomobilskorsten år 1918.

• Kommunalstämman beslutade 1918 att för kommunens behov inköpa potatis för 10 000 kronor.

• Vagnmakeriarbeten av alla slag utfördes 1923 av vagnmakare J Nordén. Han sålde även nya vagnar samt hjul till särdeles billiga priser.

• Bjärnums musikkår spelade upp till dans på marknadsdagen den 1 september 1923.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1928 att tilldela hälsovårdsnämnden 100 kronor för undersökning av avloppet från den genom järnvägsbanken avstängda delar av Vittsjön s.k. ”Gåsadammen”.

• 32 lärare sökte tjänsten vid skolan 1928. Föreslagna lärare skall avlägga behörighets prov, innanläsning och tal.

• Frösboholmagården var synnerligen älgrik 1933. En flock på tio älgar fann en åker med havre ganska välsmakande. De vilda djuren verkade tama och inte alls folkskygga. Med möda lyckades gårdens och havrens ägare få bort de ovälkomna djuren. Denna gång!

• Arbetslöshetskommittén beslutade 1933 att dagsersättning för åtta timmars arbete skulle vara 3:50.


Faber Anderssons villa som som uppfördes på en vecka!

• Arbetet började på en måndag 1958 och på fredagen var villan färdig. Vandringsmannen Faber Andersson vandrade mellan tre gårdar, arbetade, fick mat och logi några dagar. Sen gick han vidare till nästa gård. Några boende i Hårsjö med omnejd förbarmade sig över den godhjärtade Faber och beslöt bygga en egen bostad åt honom. Efter en veckas tid var bostaden färdig med ett rum, logiplats, bord med stol samt en spis. Några gånger tog han villan i anspråk men det var enklare och bekvämare att vandra till en av gårdarna. Där hade han logi samt lagad mat!


Även gårdshundarna uppskattade den godsinte vandringsmannen Faber Andersson.

• En ort eller plats kan bedömas vara dålig men den är utmärkt på kartan!

• I dag den 26:e är det fyra månader till Annandag jul! Ta väl hand om tiden! Må gött!

• epe

Top