SPÅRAT I VITTSJÖ 835

• I dag söndag den 2:e i nionde månaden stänger sommarcafé Sjöstugan. Porten för inkommande gäster stängs redan klockan 18. Nästa öppethållande planeras enligt traditionen till Valborgsmässoafton 2019.

• Säsongen är slut för i år den 2:e klockan 18

• Röstning i förtid tycks vinna allt större intresse. Det händer att flickorna på Servicekontoret kan få en liten paus då och då!

• Sparbanken öppnade filial i Folkets hus Emmaljunga 1963. Banken kommer att hålla öppet varje helgfri måndag.

• Pensionat Solhäll hade tillstånd att utskänka spritvara till klockan 23. År 1963 begärde de tillstånd skulle beviljas med rätt att utskänka till klockan 01. Med stor majoritet beviljade kommunalfullmäktige framställan.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1968 att BPA skall uppföra medborgarhuset med anbudssumma på 1 490 000 kronor. Svetsningsverkstaden behöver rivas för att ge plats åt medborgarhuset. En ny fabriksbyggnad skall uppföras till företaget.

Karl-Eve Lunnergård som kämpade för Vittsjö med bypolitik.

• Inför kommunala valet 1973 började Karl-Eve Lunnergård sin politiska klättring uppåt. Han fanns då på tionde och sista plats på listan. På första plats fanns Ture Nilsson i Gundrastorp och han släppte inte gärna från sig sin plats. Fem år senare blev Karl-Eve ordförande i lokala C. Då började han också sin klättring uppåt på den kommunala stegen. Karl-Eve var den ende verklige politikerna som arbetade för Vittsjö.

• Gåsadammen tömdes och bottenslagget rensades bort 1973. Ädelfiskar skall inplanteras.

• Det som inte skulle hända, det hände 1973 vid val till Riksdagen. Val resultatet blev 175- 175. I flera fall fick lottning tillämpas.

• Förnyelse och föryngring skedde i Emmaljunga 1978. Då övertog Sven-Ingvar Persson lanthandeln i byn.

• Vittsjöynglingen Anders Ödman var 1978 ledare för utgrävningar av gamla Stockholm.

• Thebrödsbageriet fick nya ägare 1988. Då överlät Ingrid och Peter den bagande och knådande rörelsen till Mikael och Lena. Denna service upphörde 1994.

• Lantmännen flyttade 1983 sin välsorterade butik från den gamla torvladan till före detta Henningssons sågverk vid Lehultsvägen.

• För andra året ordnades det VM (VittsjöMästerskapet) i plöjning. Denna gång var tävlingen i Snärshult.

• Glöm inte att ta vara på din medborgerliga rättighet att rösta på söndag den 9:e. Din röst kan va avgörande.

• Samma dag, den 9:e är det kulturarvsprogram på och vid Skogatorp mosse klockan 14-17.

• Här om dan hade dä begåd å hätta hela dan! (här om dan hade det upphört med uppehållaväder hela dan)!

• Tiden är nära inpå för vinterkläder då Höstdagjämningen närmar sig! Ta väl hand om dig!

• epe

 

Top