Spårat i Vittsjö 836

• Oavsett detta så är det den stora valdagen i dag för dig som inte röstat i förtid. Skulle du ångra din förtidsröst kan du ändra din uppfattning genom att besöka vallokalen och be att få tillbaka ditt kuvert med valsedel. Utnyttja att påverka utgången!

• På måndag den 10:e är det årets första husförhör i Emmaljunga hembygdsstuga. Stefan Dahlström börjar klockan 19. Sånggruppen medverkar med glada toner. Det första husförhöret i modern tid hölls 1989 hos Astrid & Elias Johansson Olastorp. I år är det alltså 30:e året som denna gamla men med modernare ritual hålls.


Från husförhör 1989. Måns Persson, Röshult, Anders Jacobsson, samt Erik Forsback.

• Kyrkostämman beslutade efter beslut av skolstyrelsen 1903, att uppföra en lärarbostad vid Lönsholma folkskola. Kostnaden beräknades till 2000 kronor.

• En lantbrukare i Holmatorp deltog i tre mål i tingsrätten 1908. Vid två av målen var han åtalad samt vid tredje målet var det han som åtalade.

• Två åtalade, bland annat Anton Nilsson från Hästveda dömdes till döden 1908. De blev senare benådade. Domen skedde med anledning av Amlatheabrottet i Malmö då ett skepp sprängdes.

• År 1918 önskade Vittsjö Parkettgolv köpa parkettstav och Vittsjö spannmålsaffär önskade sälja höstråg. Vidare önskade Håkan Björklund sälja tre fat dalbränd trätjära samt 125 kubikfot ekplank för tre kronor per kubikfot.

• Fattigvårdsstyrelsen annonserade 1923 att all olovlig jakt samt kringströvande hundar var förbjuden på Kristenstorp ägor enligt laga ansvar.

• Kommunister Samuel Olivius, Osby skulle provpredika i Vittsjö kyrka 1928. Problemet var att han utförde sin värnplikt i Östersund, Han beviljades ett par dagars extra permission för att utföra provpredikan. Sen åkte han tillbaka till Östersund. Han blev sedermera vald och hade tjänsten till 1940.

• Bernhard Fors övertog Ekstedts cykelverkstad 1933. Efter en tid började han sälja bensin från macken vid Gammelgården. Det är nio är sen denna försäljning upphörde men ny mack är på gång på annan plats!

• 30 fastighetsägare i Emmaljunga ”norra” besvärade sig 1933 över den nya vägens sträckning. Fastighetsägarna ansåg risken vara överhängande att de skulle bli bortglömda då nya genomfartsvägen tog all trafik. I dag är de nog ganska tillfredsställda.

• Vid denna tid 1953 påbörjades uppförandet av det nya ålderdomshemmet, Skansenhemmet. Med redan efter invigningen samma år konstaterades att antalet vårdplatser inom kommunen var för få.

• Var tacksam för det du fått istället för att be om mer som inte alltid blir bättre!

• epe

Top