SPÅRAT I VITTSJÖ 839

• Hultatorp skola är samlingsplats för måndagens husförhör klockan 19. Stefan Dahlström är ansvarig för förhöret som kommer att bli ganska lätt- och stillsamt. Sånggruppen sjunger samt spelar. Dessutom bjuder Erna Olsson på kvällsfika.

• Boka in den 11 oktober, torsdag klockan 09. Då sker avfärd till studiebesök i två kyrkor. Den ena kyrkan i ett annat pastorat och den andra kyrkan i tredje pastoratet och annat landskap. Du måste du ta med egen fika.

• Några av deltagarna vid kyrkresa 2013 lyssnar med intresse.

• Fredag den 12 blir det 104:e syföreningsauktion i Hultatorp med början klockan 18.

• Järnvägsstationen hade stor betydelse 1893. Samtliga fyra tågsätt som stannade varje dag hade nio minuters uppehåll. Alla övriga stationer mellan Markaryd och Hessleholm hade samma avgångstid som ankomsttid. Under en månad var det 4 659 resande i 3:e klass samt 61 resande i första klass. 80 boskapsdjur transporterades samt 3 564 kilo paket och 1 294 880 kilo fraktgods.

• Bränneriidkarföreningen beslutade 1908 att priset på brännvin skulle vara oförändrat med 85 öre per liter.

• Småskollärarinnor fick inte tillåtelse att ingå äktenskap 1908 utan skolstyrelsens medgivande. En petition inlämnades att få denna bestämmelse undanröjd. Det var kanske åtrå från båda parter?

• Lifsmedelsnämnden uppmanade 1918 att undvika köbildning vid inköp av mjölk. Detta för att minska spridningen av Spanska sjukans grasserade. Första offret i trakten för denna farsot var en boende i Emmaljunga som avled 37½ år gammal.

• Landsfiskal Fluur möttes av gevärsskott 1923 vid förhör av en misstänkt. Fluur var obeväpnad och försvann hastigt från platsen. Han återvände vid 3 tiden på morgonen tillsammans med flera beväpnade fjärdingsmän. Den misstänkte överlämnade sig till ordningsmakten och blev häktad innan lindriga domen föll.

• Kyrkostämman beslutade 1928 att ta fram ritningar för uppförande av ett bårhus. Detta invigdes 1929.

• Alice Wivsten övertog 1933 Edith Nilssons manufakturaffär och öppnade vid Gammelgården.

• En byggnad försattes i blockad 1938. Fackföreningen fick bakläxa då fel företag satts i blockad!

• SLU annonserade 1943 att tävling i mjölkning kom att ske hos Nils Persson i Lönsholma.

• Skoleleverna blev prydligt uppställa på skolgården 1943. Där talade kyrkoherde Carl Eijlert och läraren Agda Svensson som hyllade hjältekungen Gustaf II Adolf för han stora insatser. Han råkade illa ut vid Skansen då han flydde 1612. Med tiden har Gustaf 2:s gloria fallit allt längre ner!

• Kyrkorgeln återinvigdes 1948 efter restaurering.

Bild. Flera restaureringar har sett med kyrkorgeln.

• Älgjägare företog spaning efter älgspår innan jakten började 1948. En spanare upptäckte en sextaggad älgtjur och nedlade denna. Nästa jaktdag blev hela jaktlaget delaktigt i nerläggande av ytterligare en älgtjur.

• Knallarnas tid närmar sig inför årets älgjakt. En viss ommöblering med områden har skett och några väntar med starten. De har tydligen sina byten inom bösshåll och ser tiden an. Det är flera år sen jag avyttrade allt inom jakt, både gevär, vapenskåp och jaktmark. Skönt.

• Redan 1958 var det aktuellt med en tillbyggnad av folkskolan. Den nya folkskolan invigdes 1939.

• Kan det va så att elverket har fått påstötning från EON? Under flera nätter har gatubelysningen varit nattsvart. Strömåtgången var då minimal. Därför hölls gatubelysningen tänd dagtid för att ta igen den förlorade strömleveransen?

• Tiden är mer eller mera förändrad. Kan den gamla Bondepraktikan komma till tals den 7 oktober. Då meddelas att Brittsommar inträder?

• Leendet du sänder ut vänder åter till dig? Försök! Ha bra höstdagar.

epe

 

Top