Spårat i Vittsjö 841

• Visst var det Brittsommar på Birgittas dag. Med tanke på kommande värme denna dag blev det en ganska rejäl rotblöta på så där 15 mm. Sen kom alltså solen helt enligt Bondepraktikans siande.

• Beträffande rastgården för hundar är denna öppen för alla hussar/mattar med vovve! Kravet är att gården lämnas i samma skick som när du intog området!

• Jenny på servicekontoret har nu ansökningsformulär för de som kan tänka sig söka bidrag från Anton Anderssons stiftelse.

• En förödande brand ödelade Vittsjögården i mitten av oktober månad 1913. Hela gården blev utplånad. Därtill innebrändes ett antal djur. Även boende i Bjärnum deltog i släckningsarbetet.

• Lifsmedelsnämnden delade 1918 ut ransoneringskort för bröd och socker i samtliga landsbygdsskolor.

• Spanska sjukan fortsatte 1918 att skörda offer, främst i yngre medelåldern.

• Fyra sökande fanns till lediga skollärartjänsten i Björstorp 1923. En sökande fanns till lediga skollärartjänsten i Hårsjö skola

•  Röda korskretsen beslutade 1933 att inför julhelgen skänka kläder till elva medellösa barn inom socknen.

• Fruktodlar- och trädgårdsförening bildades 1933 med Anders Jönsson som ordförande. Föreningen beslutade att omgående inköpa en spruta för bekämpande av insektshärjningarna i trädgårdarna.

• Kyrkostämman beslutade 1938 att ”utsocknes” som önskade gravplats på Vittsjö kyrkogård skall erlägga 25 kronor.

• Ett par bröder var åtalade för berusning samt misshandel på en festplats 1938. Den ene brodern ansåg sig berusad med inte så mycket att det kunde leda till åtal! Ordningsmakten hade fått ett slag i huvudet och den andre misstänkte brodern vidhöll att han slagit men det var så mörkt att han inte såg var slaget hade träffat!


Denne lillebror bor numera vid Oretorpsvägen!

• I klädkortstiden 1943 var det lämpligt att beställa kläder hos skräddarmästarna Merald Samuelsson eller Sigurd B Svensson.

• Carl Eijlet och Agda Svensson höll minnestal inför skolans elever på Gustav Adolfsdagen 1943. Båda hyllade ”hjältekonungen”. På senare tid har denne hjälte mer framstått som en sadist.

• Kyrkorgeln återinvigdes efter restaurering 1948.

• Den som saknat polisens mobila polisstation vid VittsjöHallens parkering kan fortsätta sökandet. Intresset för denna service var så ringa att servicen dragits in!

• Fortsatt värme och nära gemenskap sparar på vinterkläderna. Kom närmare å ha de gött!

• epe

Top