Spårat i Vittsjö v 849

 • Några tämligen kyliga nätter och nästan lika kyliga dagar har försvunnit bakom. Skall nästa köldknäpp bli runt Lucia eller blir det inte förrän Tredjedag jul?
 • Å så har det ryktats att en företagare utanför samhället har haft besök av tjuvar som tog med sig 100 liter diesel från två fordon.
 • Det var verkligen bekymmersamt år1888 då det proklamerades nödår i hela landet. Det var då som det blandades bark i mjölet för att dryga ut ransonen. Visserligen fanns det ett sädesmagasin på kyrkans vind sedan 23 år tillbaka men denna säd var främst avsedd som utsäde. Tidigare fanns kornboden i kyrkogårdsmuren.
 • Händelsen var tydligen så anmärkningsvärt att det blev en notis i tidningen 1908: I en ort utanför Hässleholm var det en begravningsfest utan spritdrycker! Händelsen väckte uppmärksamhet och hotellet på platsen fick bästa beröm.
 • I år är det 100 år sedan det byggdes fyra skolhus i socknen, Emmaljunga, Gundrastorp, Hultatorp och Hårsjö skolor
 • Örtofta Trävaru AB annonserade ut ett nästan oanvänt cirkelsågverk år 1918. För ytterligare kännedom om Örtofta fanns detta företag norr om Emmaljunga där det även fanns hönsavel.
 • Det var en stor dag i Vittsjö den 6 december 1933. Då öppnade Bröderna Larsson både speceriaffär och skoaffär. Elsa och Fride Brännborg övertog  speceriaffären 1971. Bertil Henrysson övertog rörelsen 1989 och döpte om till Vittsjöhallen. Familjen Ström övertog verksamheten 1997 den 1 mars. Nu är det andra generationen Ström som driver rörelsen.
 • Sju fastigheter i Hjortholm var sannolikt de sista inom dåvarande kommunen som fick elektriskt ljus några veckor före ljusets högtid år 1958.
 • I dagarna är det 45 år sedan Västra kyrkogården invigdes. Total kostnad 130 000 kronor!
 • Året var 1973 då Björstorp skola omvandlades till hemvärnsgård.
 • Det är i dagarna fem år sedan Träffpunkt Linden öppnade sin sociala verksamhet.
 • Var tillfredställd med dagen i dag utan att tänka på de problem som kan komma i morgon!  Tänk på hur bra du har det!

epe

Top