Spårat i Vittsjö 912

• Den lilla men aktiva idrottsklubben Hästhult AIK håller sin årsstämma tisdag 26 kl 19. Platsen blir klubblokalen i Hårsjö gamla skola. HAIK bildades 1967.

• Skytteföreningens 42 aktiva skyttar avlossade 3070 skott under år 1903. Då var inte Skyttepaviljongen uppförd men Västanskogens sluttning mot Pickelsjön blev påfylld med blykulor. År 1909 hade antalet aktiva medlemmar ökat liksom antalet avlossade skott mot Västanskogen. Förra året avlossades 5 455 skott.

• Skyttepaviljongen byggdes 1904. Sen blev det JUF stuga till 1961.

• År 1904 arrangerades åter extratåg till vårmarknaden. Tåget avgick från Hessleholm kl 07.45 f.m. och ankom Vittsjö kl 07.57. Avfärd från Wittsjö kl 06.04 e.m. Marknaden missgynnades av ihållande regn.

• En styrelse valdes 1909 för bildande av en frivillig brandkår.

• Kommunalstämman beslutade 1909 utröna om tillvaratagande av vattenkraften för viss elförsörjning till fattiggården i Kristenstorp.

• Kyrkostämman beslutade 1914 att låta uppföra en ny småskolbyggnad jämte lärarinnebostad. Kostnaden beräknades till 8 100 kronor. Det blev småskolan vid Verumsvägen.

• Hälsotillståndet är okänt hos några politiker i kommunal-fullmäktige1924? Förslaget att bilda ett kommunalförbund för uppförande av sinnessjukanstalt fick inte fullmäktiges stöd.

• Frivilliga brandkåren beslutade 1939 att medlemsavgiften skull bli en krona men överbetalning togs tacksamt emot. Dessutom beslutades att inköpa 15 par gummistövlar.

• Brandkåren utrustades med en ny brandbil 1949 med plats för elva brandmän och utrustning. Den gamla brandbilen ombyggdes till tankbil med 2 500 liter vatten. Även Emmaljunga brandkår var på bettet. Åtta branddammar grävdes inom själva samhället.

• Skolstyrelsen uttalade sig för uppförande av högstadium i Bjärnum. Åsikterna var tämligen delade där det gamla bytänkandet åter fick rotfäste.

• Tänk om teveserien ”En skall bort” hade tillämpats i Jönsaholm residens! Det kunde dubblerats med både befattningshavare och politiker.

Vid förnuftig parkering finns det plats för tre bilar i parkeringsfickan.

• Så har då kulturorten begåvats med nytt trafikmärke. Parkeringsplatsen utmed Hårsjövägen, mitt emot församlingshemmet har utrustats med vidstående märke: Parkering en timme. Det har förekommit att bilist ställt upp sitt fordon flera timmar i sträck. Det är inte avsikten med parkeringsfickan. Det är oklart om kyrkan eller kommunen som är ägare till grönområdet. Det är även oklart vem eller vilka som begärt den begränsade parkeringstiden. Flera samlingar i församlingshemmet pågår längre tid och då borde tiden utsträckas.

• Du behöver inte dra upp ogräset. Det kommer upp själv! Ha det bra i din lilla trädgårdstäppa!

epe

Top