Spårat i Vittsjö 914

 

• Åter igen har lurendrejardagen förflutit. De flesta av aviserna har försökt tala om braskande nya nyheter som om de varit nyheter. Någon har försökt göra sig märklig med nomadiska inslag som blivit en plump i protokollet.

• År 1889 var det ett genmäle i Hessleholms Tidning. I genmälet förfasade sig insändaren över det mesta som hänt. Han jämförde skribenten i insändaren med ”qvacksalvare med förfärliga bölder”.

• Redan 1894 ordnades extratåg till marknaden. Dåvarande resa från Hessleholm till Vittsjö tog en timme i anspråk.

• Omkring 40 polacker passerade Hessleholm 1904 på väg till torvindustrin i Emmaljunga. Dessutom medföljde ett tiotal fruntimmer.

• Gästgiveriet hade råkat i onåd hos kommunens beslutande 1909. Det ansågs att gästgivaren har utskänkning på olaglig tid. Kommunalstämman begärde hos K. bfhde att utskänkning inte fick ske på sön- & helgdag samt på torg- & marknadsdagar samt då sparbanken hade sammanträde, eller då större folksamlingar fanns i närheten.

• Styrelsen för Sparbanken beslutade följande räntor 1919: Inlåningsränta blev 5½ % medan utlåningsräntan fastställdes till 6 %.

• Lifsmedelsstyrelsen beslutade 1919 att högsta pris för potatis i minut kostade 23 öre/kilo.

• En kronojägarmästare hade utfört något fuffens vid skogsförsäljning i Vittsjö 1924. Han dömdes till sex månaders straffarbete jämte förlusten av sin statstjänst samt ovärdig att framöver i rikets tjänst utnyttjas.

• En stark och präktig köksa ej under 20 år fick 1929 välavlönad tjänst på pensionat Solhäll.

• Reinhold Persson hindrade spridning av eld i Emmaljunga barnvagnsfabrik 1929. Av brandstodsbolaget och Henry L Persson fick han vardera 100 kronor för rådigt ingripande.

• Byggmästare Joh. Edv. Johansson antogs som entreprenör 1934 för uppförande av komministergården för 17 000 kronor, Virke till uppförandet skall tas från annexhemmanet och ingår ej i priset.

• Sparbankens huvudmän beslutade 1934 att sparbanken skall hållas öppen två dagar/veckan.

• Vid denna tid på året 1944 var det en intensiv trafik i luften av engelska bombplan på väg mot Tyskland. Luftvärnet i Hässleholm var i aktivitet. Ingen uppgift finns om det var skarpa skott eller ”träpluggar” som avlossades!

• Bertil Renberg flyttade försäljningen av velocipeder till B P bensinstation 1949.

• Ynglingen från Vittsjö var 16 år då han fick en sensationell artikel publicerad i ortspressen 1954. Novellen handlade om fiskhandlaren och ett tivoli, nära inpå varandra. Inget namn var nämnt men efter den ingående beskrivningen kunde de allra flesta identifiera fiskhandlaren. Någon planerad rättegång blev det inte men fiskhandlaren fick nog påfyllning i sillabörsen?

• Kommunalfullmäktige beslutade om storhandel 1959. Då beslutades inköpa ett område på 14 hektar skogsmark för 110 000 kronor. Detta område blev senare känt som Västanskogen och nu även Idrottsparken.

• Här om dan blev vi bjudna på biobesök. Det skulle bli en humoristisk film men blev en levnadsbeskrivning av filmparet. De sju besökarna i fina biolokalen fann det mer som en lek i sandlådan Sådana lekar finns på betydligt närmare håll!

• Den som tror sig utfört väl arbete behöver inte göra om det! Han har nog aldrig rensat ogräs!

• epe

Top