Spårat i Vittsjö 916

• Påskhelgen är inne med dess röda dagar. Klämdagarna har utnyttjats av de som vill ha lite långledigt.

• På torsdag är det åter sopplunch i församlingshemmet med början kl 11.50. Eva & Sven svarar för mathållningen medan Lasse Kvist fortsätter sitt spännande kåseri.

• År 1889 diskuterades frågan om ett skolhus i Vittsjö. Det fanns motståndare till detta då vägen dit ansågs bli upptrampad!


Hessleholms Tidning var föregångare till Hässleholms Dagblad.

• Hessleholms Tidning meddelade 1894 att tidningen hade 57 prenumeranter i Vittsjö socken.

• Skånes Annonsblad hade 18 samt Skånska Dagbladet 15 prenumeranter.

• 38 åboar i Lönsholma med omnejd besvärade sig 1909 till länsstyrelsen och Domkapitlet över Kyrkostämmans beslut att flytta Lönsholma skola till Snärshult. Besvären fann ingen genklang hos myndigheterna varför kyrkstämmans beslut stod fast. Skolan i Snärshult uppfördes 1910.

• Arbetare för vändning o kupning av strötorv fick 1914 genast anställning vid Bjärnums Torvströfabrik på mossen i Vittsjö.

• Spannmålsaffären med Joh. Zaunders sålde jordbrukssalt 1919.

• Det kostade 75 öre i entré för att 1924 lyssna på den 25 man stora manskören från Strömsnäsbruk.

• Järnvägsstyrelsen beslutade 1934 att försälja 950 m² tomt till köpman Ivar Bengtsson för 3 000 kronor samt till köpman Severin Svensson försälja 860 m² tomt för 2 800 kronor.

• Emmaljunga frivilliga brandkår ordnade stor fest vid Idrottsgården 1939.

• Vidare beslutade Emmaljunga frivilliga brandkår att montera en tyfon med placering på ”kondis” för att larma kåren vid utryckning.

• Biltjänst (BP) målade stänkskärmar till förebyggande av sönderfrätning 1944. Den nyinköpta billyftaren var en fördel även vid rundsmörjning.

• En prominent fru önskade hemhjälp kl 8- 11 med 50 kr i månadslön 1949 eller en 18 års flicka som hembiträde med lön efter överenskommelse.

• En kommitté valdes 1949 att utröna om en stärkelsefabrik kunde uppföras. Sen blev det inte mer!

• Det har inte spårats om någon nybyggnad av villor i kulturorten. Nog borde Jönsaholm residens se till att byarna utanför centralorten får sin del. Det tycks finnas problem med planerad villabebyggelse på sumpmark och liknande i centralorten. I kulturorten finns utrymme för mer villabebyggelse. Till att börja med kunde någon institution utlokaliseras!

• Det stundar till val för högsta instans.


De gamla valurnorna från kommunens glansdagar kommer knappast till heders?

• Det har spårats att räkning har skett vid övergångsstället vid Vittsjöhallen under två 30 minuters pass, för- och eftermiddag. 126 personer passerade på markerade övergångsstället, 342 personbilar, 56 lastbilar, 2 traktorer samt 2 motorcyklar passerade.

• I det fall du tycker något vara hopplöst kan det inte va värre än en groda utan ben som balanserar på sin svällande buk!

• Våren och dess känslor är på gång. Lev lugnt o må bra!

• epe

Top