Spårat i Vittsjö 919

• På torsdag ställs kyrkfärden till ett par kyrkor samt mat vid Lagans strand. Anmälan om deltagande senast den 14 till pastorsexpeditionen.

• På måndag kl 18.30 startar Hushållningsgillet cykeltur med start från HAIK:s klubbstuga.

• Å så berättar Bondepraktikan att ger Erik ax (18/5) ger Olof kaka! Det vill nog till att väderleken gör ett rejält lappkast för att praktikan skall vederfaras!

• Kommunalfullmäktige uppvaktade inrikesministern 1964 med begäran att Vittsjö och Bjärnum skulle bilda eget kommunblock. Det blev nej då planerna på stor storkommun redan låg på plats för beslut.


Det var trångt på den givna farleden på Gåsadammens yta.

• År 1969 var det rodd på Gåsadammen. Samtliga kommundelar i storkommun deltog sittande i närmast ostyrbara ALGAbåtar. Tappade åror, brustna åror och välvuxen besättning var orsak till munterhet. Handrodd förekom vid förlust av åra.

• Postverket kom med besked 1969 att porto för korsband kom att sänkas 5 öre, från 35 till 30 öre.

• Före mobilernas tid var det privatradio som gällde. Då bildades MHF:s radioklubb Snappe 1974 som snart blev engagerad i olika sammanhang med eterförbindelse. Kuriosa i detta är att räckvidden för privatradio var endast några mil. En kväll blev jag anropad från Jukkasjärvi i Lappland. Tekniker förklarade att ett ”magnetisk moln” var studsmatta och förmedlade signalerna. Samtalet på klanderfritt språk fortsatte tills molnet ändrade läge.

• Det var på den tiden, 1979 då intresse fanns för konfirmandträffar. Detta år var det tre skilda årgångar som träffades. Det var de som konfirmerades för 35, 40 och 50 år sen.

• Insändare med ordet fritt var många 1984 och det gällde bibliotekets placering. Jönsaholms ledning hade talat om för boende i Vittsjö att bästa platsen var skolans gymnastiksal. Detta tyckte inte boende i kulturorten som förordade Hemgården. Det blev många turer innan biblioteket kom på plats där det hör hemma. Ett privat initiativ var grunden till slutbeslutet.

• Skåneleden Nord/Syd, Vittsjö- Frostavallen invigdes 1989. Vittsjö blev bortglömt vid invigningen då Jönsaholmarna hade förlagt högtiden till residensorten.

• LES från Korsahåla och Thord från Lönsholma uppmärksammades vid Vittsjö Runt 1989. De fick sin plakett som deltagare i de hittills alla 15 loppen.


LES och Tord Karlsson har avverkat sina 15 lopp Vittsjön runt.

• Tiden närmade sig för Monica Ruderstams missionsresa 1994. Hon skall då vistas tre år i Mongoliet för att bygga upp ett barnhem. Det var inte den första missionären från Vittsjö som reste till Mongoliet. Redan 1922 var Magnus Björklund missionär där.

• Fyra öar i Vittsjön annonserades ut till försäljning 1999. Säljare var ett dödsbo.

• En kvinna och hennes tre barn räddade sig ut från brand i en lägenhet 1999. Brandkåren lyckades efter några minuter släcka den mindre brasan.

• För fjärde gången på några år var det åter pyromanbrand på vårdhemmet Solhäll 2004 Genom snabb och tidigare inarbetad insats kunde alla 41 boende snabbt evakueras till förut aviserade platser.

• Anslutningen till fiberkabel knakar. Jäkta inte, det finns fler och betydligt billigare alternativ med samma utbud!

• Så meddelades det på lyktstolparna att kommunfullmäktige skulle ha samling i tält på Marknadsplatsen i lördags. Förhoppningsvis blev några av clownerna förväxlade? Det skulle i så fall inte märkas nån skillnad i Jönsaholm!

• Val till EU är inne. Rösta! För några dar sen sa en statsman: Väljarna är klokare än politiker!

• Så borde han resonera: Jag måste äta mer om jag ska orka banta så mycket som jag borde!

• Lev av kommande solsken och nyttiga grönsaker! Ha en trevlig vårsida!

• epe

Top