Spårat i Vittsjö 920

• Detta ”Spårat” jubilerar. På denna sida, vittsjobjarnum.nu har kåseriet varit publicerat för 600 gången samt för 1 750 gången sen kåseriet startade 1981. Det var i avisan Norra Skåne som kåseriet startade med samma vinjett som gäller i dag!

• Beträffande telefiber har nytt besked inhämtats för tätortens vidkommande. Besked om nerkoppling lämnas 1,5 år före, när och om åtgärd sker. Sen kan du behålla ditt gamla nummer och därtill helt fria samtal inom Sverige. Ta de lugnt!

• Så ha dä spårats från tillförlitlig källa att det blir inget tal av Gustav Fridolin på Vittsjödagarna den 15 juni!

• Så var det månskifte i lördags! Blir det även skifte på väderleken?

• Så har då äntligen slutliga beskedet kommit om antal boende i kulturorten den 1 januari 2019. Tidigare uppgift antyddes då som tvivelaktig. Nu gäller 2 618 personer den 1 januari. En minskning med -61 boende förra året! Det var bättre förr då meddelade prästen antalet boende i församlingen redan på Nyårsaftons afton!

• Nästa söndag, den 26 är det alla ”morors” dag. Dagen introducerades 1919 i Sverige och har fortsatt sen dess sista söndagen i maj månad. Blomsterhandlare gynnas kanske allra mest?

• Så ha de spårats att tjugotalet medlemmar från lokala Hushållningssällskapet varit ute på cykeltur i vårväder. Med pratglade ”Månsatorparen” som ciceron ställdes hjulturen till Brunshult där Jan berättade om tidigare boende och deras bedrifter! Efter liknande besök i Kvidala avslutades hjulturen med våffelkalas i HAIK:s klubbstuga.

• För 130 år sen var ynglingen på väg till läsepräst i Bjärnum. Då han passerade Höjalen tog han fram elddon och gjorde en brasa. Då elden spred sig i den låga vegetationen vandrade ynglingen vidare till synes helt oberörd. Då han återkom från läseprästen förhördes han men nekade till upphovet av branden. Då markägaren hotade anmäla honom till läseprästen erkände han gråtande och rädd.


Pyromanelden släcktes innan den fick så här stor omfattning.

• Tidtabellen för Wittsjö- Markaryd och Wittsjö Hessleholm järnvägar meddelade i ny tidtabell 1894 att dagligen anlände och avgick fyra tåg till och från Wittsjö.

• Mannen fick en knuff av framilande tåget 1904 norr om Emmaljunga. Han föll i diket med lindriga skador medan hans hatt blev liggande kvar på banvallen!

• Både skolrådet och kyrkstämman beslutar 1909 att anta Maria Lanner från Västergötland som enda sökande till lärarbefattningen vid Björstorp skola.

• Enligt Kungl förordning 1919 skall skjutsenprenören i Vittsjö tillhandahålla 2 hästar inom en timme. Två parvagnar samt enbetsåkdon skall finnas på plats inom två timmar. Under vintertid gällde särskilda bestämmelser.

• S L U bildades 1924 och dess förste ordförande blev cykelhandlanden Oskar Eriksson, Brunshult.

• Generalpoststyrelsen beslutade 1934 att utsträcka lantbrevbäring till Boalt och Kvidala. Utbärningen skall fortsätta med tre dagar per vecka i stället för begärda fyra dagar.

• Ernst Paulsson gav 1934 ut skriften ”Vittsjö socken och dess 45 byar”. Skriften kostade då.1:50. Skriften finns i nytryck och kostar nu ett par tior.

• Utredningskommitté valdes 1944 för att utreda om det behövdes ett medborgarhus i kulturorten. Den omfattande utredningen kom 1954 fram till att bygga medborgarhuset på Marknadsplatsen. Alternativet var att hyra in sig i någon närliggande lokal! Utredningen var tydligen ganska grundlig och omfattande då medborgarhuset invigdes först 1969.

• SLKF avdelning bildades 1944. Numera Centerkvinnorna (CK).

• Extra bystämma hölls 1954 med delägarna i Vittsjö allmänning. Då beslutades att den traktorförare som orsakat spår på Marknadsplatsen skall omgående fylla igen dessa spår. En handlare hade satt upp två hyddor på Marknadsplatsen och dessa skulle genast bort.

• Du kan spara slantar och samtidigt få motion. Cykla dit du ska! Lev gott med välbehag.

• Drivmedelpriset stiger igen samtidigt som Qstar sänkte priset under helgen.

• Så var det Smålänningen som inte märkte att priset hade stigit på drivmedel! Han tankade för en femhundring var gång han fyllde på soppa. Lev gott!

• epe

Top