Spårat i Vittsjö 923

• Jag är Göing med Snapphaneblod i ådrorna. En känd profil från kulturorten yttrade för några år sen: Skåningarna är mer Svenskar än Svenskarna!

• Så här gemytligt var det vid förra årets sommarkväll.

• Helt och hållet överraskande var det att Pingsthelgen var inne vid denna tid. Numera är Annandag pingst vanlig vardag med slit och släp för de arbetsföra.

• Redan onsdag den 12 blir det Musik i sommarkväll ut i Skinnaretorp klockan 18. Dit kommer hembygdssångare samt musiker att sjunga ut sommarens fägring.

• Å SEN på lördag den 15 är dagen med målet Vittsjödag(arna). Redan på fredag blir det karuseller och annat som det svänger, snurrar och rutschar om.

• 1959 upphörde undervisningen vid Hultatorp skola. Denna skola började fostra ungdomar redan 1908. Gunhild Sehlin var lärare under många år vid denna byskola.

• Insändare efter insändare förekom 1969 angående Vittsjö Gästhem på Vången. En intill boende ansåg omgivningen skulle försämras med åldriga och skröpliga människor i omgivningen. Det blev inget gehör utan Gästhemmet blomstrade upp. Sen blev det inte mer.

• Skolan upphörde som eget rektorsområde 1974. Rektorn i Bjärnum skulle sköta även Vittsjö skola.

• Av tradition skulle hembygdsdräkter invigas just vid Pingstdagens gudstjänst i kyrkan. Så var det även 1979 då 14 kvinnor invigde sina häradsdräkter.

• Efter 14 års vandring utmed den gamla riksgränsen från Skurehall till Brömsebro var det åter samling vid Skurehall 1979. Nu startade vandringen västerut till Ackim. För sina förberedande insatser med vandringarna tilldelades Harold Persson hedersmärke i guld.

• Den nya fasaden på Folkets hus i Emmaljunga invigdes under tystnad 1984.

• Lodjuret tog ingen hänsyn 1994. Under mörka timmarna passade rovdjuret på slå en nyfödd kalv i Lehult.

• Det var på bettet med tävling i skogsgallring för 15 år sen. Då kom det 30 mer eller mindre skogsintresserade för att välja och vraka bland de 100 träden. Kunnigast bland gallrarna var Stig i Kvidala som prickade in 87 rätta träd.

• Sommarsol och varierade värmeinslag men det saknas de livgivande regndropparna. Hos någon potatisodlare har potatisen kommit upp! Stoppa ner dem igen. Blasten ska komma först!

• Så har ett mindre antal av de små bruna baggarna observerats på gräsmattan. Har fortplantningen gått vägen blir det så småningom stora vita ”pådingar” som käkar rötter.

• Politiker har högst medellivslängd har en hjärnforskare konstaterat. Hjärnan används sällan till det den skall och då blir livslängden längre!

• Lycklig är den som inte sörjer över vad han saknar men gläds åt det han har!

• Gläds och lev gott i sommarvärmen!

epe

 

Top