Spårat i Vittsjö 926

• Under förra veckan hade Folke Davidsson, Hästveda kalas på sin 98 årsdag. Folke är född i Snärshult där han hade lantbruk. I sin ungdoms dagar var han flitigt engagerad som folkdansare.

• Den närmaste vänkretsen på Folkes kalas.

• Den 1- 5 juli är det Sommarkyrka i helgedomen. Kyrkan är öppen kl 13-15. De som vill se på kyrkan eller ha en lugn stund eller bli bjuden på enkel fika är välkomna.

• Den 3, onsdag kommer Mats och Sam att sjunga och spela vid Sjöstugan kl 18.30. Programmet kallas Musik i sommarkväll!

• Å sen den 6 blir det årets andra kyrkogårdsvandring med start kl 10.

• För två år sen fanns denna grupp som underhöll på flera platser.

• Å sen den 9 i nästa vecka kommer ungdomar från området vid Tjernobyl att underhålla i Röke kyrka. Den 18 kommer ungdomarna till Farstorp.

• Häradsrätten beslutade 1904 att en åtalad man skall betala 18 öre till ett sterbhus. Samma ting beslutade att en bekant Eriksson skall böta tio kronor för olaga jakt samt ersätta jakträttshavaren dennes rättegångskostnader med 36 kronor och 50 öre.

• Kommunalnämnden annonserade efter en barnmorska 1909. Lönen var 200 kronor samt 100 kronor i hyresbidrag och särskild ersättning för varje förrättning. • Jordbrukarföreningen inbjöd 1919 till jordbrukarmöte på Skansen. Föredrag av Nils Larsson, Dala. Servering och musik utlovades.

• Klara Johansson öppnade hembageri i orgelbyggare Nilssons fastighet 1924. Hon tog även emot beställningar på tårtor och kransar.

• Kyrkostämman beslutade 1929 att anta byggmästare J E Johansson samt murare Villner Kristensson att uppföra bårhuset till en kostnad av 3 200 kronor.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1934 att arrestlokal skall uppföras i brandstationen. Därtill skall uppföras en vaktlokal med ringledning från arresten till vaktlokalen.

• Generaltullstyrelsen beslutade 1934 att lantbrevbäringen skulle utökas att omfatta även Boalt och Kvidala med oförändrat tre dagar/vecka.

• Skolstyrelsen begärde 1939 in anbud för schaktning och bortforsling av överflödigt material vid och omkring den nya folkskolan. Dessutom skall inrättas en tjänst som vaktmästare i nya skolan.

• Fem år senare, 1944 upptäcktes att den nya folkskolan var i minsta laget. Skolstyrelsen beslutade då att gamla folkskolans undervisningssal skall renoveras samt att byggnaden avkortas 2,5 meter mot Hårsjövägen. Dessutom skall källare utgrävas under lokalen.

• Lastbilsägare kommer från den 2 juli 1944 att vara anslutna till Lastbilscentralen i Bjärnum. Samtliga droskägare bildade och anslöt sig till Vittsjö Droskstation.

• Det kallades efterkrigsarbeten 1944 då enskilda vägar skall breddas och förbättras till en kostnad av 267 000 kronor.

• På den tiden, 1949 byggdes stora transformatorhus i tegel. Det nya skall uppföras intill det gamla huset intill bangården.

• Tiderna ändras och därmed också verksamheten. Det gamla stallet, sen filfabrik och sen bakelitindustri 1849. Därefter blev det scoutgård, numera är det skytteföreningen som huserar i det gamla stallet vid norra plankorsningen.

Skytteföreningen äger numera det gamla stallet.

• Väderleken var tämligen varierande denna tid 1954. Under juni/juli registrerades temperatur mellan +30º till + 4º. Under ett dygn föll det 31,2 mm regn. Det var då det!

• Bäckabro parkeringsplats utvidgades 1958, Då försvann även påstigningstrappan där Snapphanestugans motorbåt lades till med Eric Henrixon som sjökapten. Det var Sten Per som flyttade stenarna till nya avgränsningen.

• Om du lider av värmen så ställ dig inte i en rak vinkel! Den är på 90º!

• Ha en fortsatt bra sommar med lagom värme och nederbörd fast dagtid har blivit kortare.

epe

 

Top