Spårat i Vittsjö v904

 • Jag har i min enfald inbillat mig att det är Svenska språket som gäller i Sverige men det verkar inte så då det är en del som skall hävda sig att dom kan engelska. Det är dock inte alla svenskar som behärskar detta tungomål. Tala och skriv på Svenska så alla kan förstå och läsa!
 • Sammanträden börjar hopa sig redan i årets första månad. Det gäller tätortsbidraget, det gäller Harry B Jönssons minnesfond, det gäller portalen, det gäller Vittsjödagen och det gäller kyrkogårdsnämnden. Allt detta på en vecka som faktiskt enbart har sju dagar.
 • Den 4 i årets andra månad har LRF sin stämma som brukar sammanfalla med Hushållningsgillets stämma på samma dag på samma plats men på olika tider. Platsen är Hårsjö skola numera HAIK:s klubblokal.
 • Vid denna tid 1914 pågick som bäst uppropet att delta i det stora Bondetåget i Stockholm.
 • Det blev långdragna förhandlingar vid tinget 1924 för misstänkt stöld av trävara från Kronans mark. En trävaruhandlare var instämd, misstänkt för stölden då han överskridit gränsen in till Kronans mark och avverkat skog. Uppfattningarna var delade om brott förelåg och med en hårsmån kom de misstänkta undan utan häktning.
 • Året var 1944 då scouternas klubbstuga invigdes. Nu finns varken scoutkår eller klubbstuga kvar. På sin tid låg klubbstugan i Movägens förlängning.
 • Flera väghållare av enskilda vägar i västra delen av socknen framhöll att de aktuella vägarna borde ingå i allmänt underhåll. Visserligen var landsfiskalen i sitt yttrande positiv till framställan men ansåg att trafiken var allt för ringa för att vägarna skulle ingå i allmänt underhåll.
 • Vid DM-tävling i bandy 1954 på Viken slog laget från Vittsjö det förhandstippade laget från Jonstorp med 4-1. Laget från Jonstorp tillhörde ett av de bättre lagen i Skåne. En vecka senare slog laget från Örkelljunga ut Vittsjö med 4-2.
 • Det var 1959 som en mattematisk politiker överklagade valet till kommunalfullmäktige. Regeringsrätten undanröjde sammanräkningen och ny sådan skulle ske. Detta resulterade i att den klagande blev invald i fullmäktige.                                    
 • Stormen och snötyngda träd med efterföljande strömavbrott löstes ganska snabbt 1984 då patrull Svenssons i Hästhult gav sig ut i djup snö och röjde ledningsgatorna Ett sätt att lätta de snötyngda grenarna var ett välriktat hagelskott.
 • Kylan håller i sig och det är till fördel med behövlig vila både för människoliv och djurliv. Det är väl ingen som ser fram emot skottår!
 • Tänkvärt: Gör inte som alla andra gör bara för att alla andra gör det! Ha bra vinterdagar och se fram mot Vårdagjämningen om två månader.

  epe

Top