Spårat i Vittsjö 928

 

• Bilden den 2 juli om vedkaparen som använde Rysk fotogen har identifierats. Från Smedjebacken i Dalarna konstaterade Rolf Persson följande klarläggande: Vedkapen kan vara hans farfars (Janne Svensson). Bilden är exponerad på ”farfars backe” bakom Roséns affär i slutet av 1930 talet. Vedkaparen är Yngve Bernholtz som var maskinsnickare. I uthuset i bakgrunden fanns brygghus och vedbod. Vedkapen elektrifierades av farfar (Janne Persson) Janne och son kapade ved åt boende i Emmaljunga. Så var det avklarat. Tack för hjälpen.

• På torsdag 18 juli blir det tillströmning i Farstorp kyrka. Då kommer ungdomar från Tjernobyl att sjungs och spela. Samlingen inledes kl 19.


För ett par år sen var det trångt i Farstorp kyrka då en musiker fick spela från predikstolen. Den 21, söndag blir det Musik i sommarkväll i kyrkan kl 19. Programmet kallas ”Fal-La”

• Vid öppning av grav på kyrkogården 1899 upptäcktes en brännvinsflaska från en 35 år tidigare gravplats.

• Fortfarande, 1904 fortsatte diskussionerna angående anläggande av järnväg (mosspår) Perstorp- Röke- Vittsjö.

• Affärsöverlåtelse var det 1919 då Lydia Trobeck överlät affären till systern Lisa. Affären hölls stängd hela söndagen på grund av Lydia Trobecks bröllop.

• Kyrkostämman vara inte nöjd med endast en sökande till lärartjänsten i Hårsjö 1924. Stämman beslutade att ånyo ledigförklara tjänsten.

• Kyrkostämman beslutade 1929 att inrätta slöjdskola i Snärshult under förutsättning att lokal kunde ordnas. Detta år var elevantalet stort varför dubbla klasser med slöjdskola skall inrättas i Vittsjö.

• Den nybyggda folkskolan behövde en vaktmästare och det annoserades efter sådan 1939.

• Samling i folkskolan för de ungdomar som önskade simundervisning 1949.

• Det skvätte till rejält 1954. Sjöns vattenstånd hade vid denna tid inte varit så högt på 30 år. Dåvarande serveringsbryggan vid Sjöstugan stod under vatten. Fördämningen mellan Vittsjön och Gåsadammen brast.


Vattenytan var betydligt högre 1954 än efter skyfallet år 2007.

• Naturintresse och viltvård diskuterades livligt vid kommunalfullmäktige 1959. Ärendet gällde skottpengar för nerlagd räv och mink. Efter votering 18-7 beslutades att skottpeng med 15 kronor skall gälla. (I dagens läge borde vissa invandrade skadedjur vara fredlösa då de utgör en fara för inhemska beståndet). •

Fors bensinstation var tidigt ute 1959. Då monterades en av de första bensinautomater med bränsle för mopeder. Då gällde mynt för att få en skvätt bensin.

• Var rädd om dina tillhörigheter och din personliga integritet. Andra är det inte. Lev bra!

• epe

Top