Spårat i Vittsjö 929

• Kyrkan i Verum är mötesplats på torsdag kl 19. Dit kommer ungdomar från Tjernobyl att sjunga och spela. De är värda att både se och lyssna till.

• Fruntimmersveckan är inne och har snart passerat. Inte har det skvätt var dag som Bondepraktikan meddelat. I Norrländska riken är de nog mer fruntimmersvänliga då det inte enbart är enstaka skurar som faller.

• Gustaf Ekstrand slutade som brandman i allmänhetens tjänst 1969 och erhöll guldmedalj efter 27 års tjänst. Karl Johnsson tilldelades silvermedalj efter 22 år i tjänst. Båda erhöll dessutom var sin pikyxa.

• Kommunen inköpte 1969 Hotell- & Gästgivargården för 151 000 kronor.

• Intensiv debatt utbröt vid kommunalfullmäktiges sammanträde 1969. Industribyggnadsstiftelsen hade godkänt uppförande av större industrilokal för ALGA:s räkning för 1.75 miljoner kronor. Frågan var om kommunen kunde ikläda sig så stor summa. Länsstyrelsen upphävde flera borgensåtaganden från kommunens sida. Beslutet överklagades.

• Vid nästa sammanträde med fullmäktige 1969 var det stort manfall. Nio ledamöter uteblev och dessutom uteblev både ordföranden och vice ordförande.

• Exklusiv sterbhusauktion hölls i Lyran 1974. Auktionen hölls efter konsul Wennert som samlat stor mängd antikviteter.

• Vid denna tid 1979 hade vandrarna på Skåneleden kommit fram till slutmålet Malen vid västkusten. 200 kilometer hade avverkats under 15 dagar.

• Några minns nog ”syster Lennart”, Lennart Alfredsson! Han hade bland annat tryckeri i gamla mejeriet. Sen blev han omtalad präst som ordnade dans i kyrkans regi i Hammarlöv. Dessutom var han mästare att cykla på enhjuling.

• Tecknaren har avbildat ”syster Lennart” på enhjuling.

• ”Smens Erik” alias Eric Nilsson berättade 1979 om gamla Vittsjö vid ett inslag från Radio Kristianstad.

• Tänt var det här! Så ljöd det faktiskt i Kraxeboda vid denna tid 1979. Då tändes tjärbrännan som legat i vila under 100 år. 25 m³ småhuggna tjärstubbar hade sysselsatt flera karlar med hembygdskänsla under några veckor. Resultatet blev några hundra liter äkta trätjära.

• Rök och kondens sipprar ut och snart kommer den första tjäran rinnande.

• Silverstölden i Vittsjöhus för 300 000 kronor klarades upp 1984.

• Kyrkans beslutande glömde söka tillstånd för anläggande av parkeringsplats 1984.

• 948 boende i Vittsjö sa sin åsikt med namnteckning: Hemgården skall bli bibliotek.

• Kräftbeståndet i sjöarna var så lågt att det blev inget officiellt fiske efter skaldjuren 1984.

• Det hände för 30 år sen att uppmärksam person antecknade registreringsnummer på en närgången bil. En tid senare var det inbrott hos personen. Invid telefonen fanns det antecknade registreringsnummret. Detta tog inbrottstjuvarna med sig!

• Kräftfisket pågick i 19 timmar 1989. Därefter köpte fiskevårdsområdet tillbaka honkräftor för tio kr/st.

 

• Vakna i tid den 27:e. Då är det Sjusovaredagen efter en legend för 1 700 år sen. Försover du dig denna dag kommer du att försova dig i sju veckor framöver!

• Bästa sättet att bli av med kilona är att lämna dem på tallriken, sa en framtung och överviktig, kock! Denna rekommendation gav han till berörda.

• Ha en fortsatt fin och skön sommar.

epe

 

Top