Spårat i Vittsjö 930

• Å nästa sönda igen, den 4/8 blir det allsång vid Sjöstugan kl 15. Sånggruppen leder och underhåller.

• Å sen den den 5-7 har Sommarakademin sin verksamhet för anmälda deltagare. På måndag är det offentlig föreläsning av Anders Ödman kl 18.30 i församlingshemmet. Entré 50:-. Han kommer att berätta om vad han ”gjort sen sist”.


Anders Ödman berättar om vad han gjort ”sen sist”.

• August Jönsson, Harry B Jönssons fader annonserade 1904 att han sålde prima skor av alla sorter.

• År 1904 var det bekymmersamt för lantbrukarna. Den intensiva värmen och torkan gav minimal skörd av både hö och stråsäd.

• Emmaljunga blev känt över hela landet 1904. Tidningen ”Hvar 8:de dag” visade fyra bilder från torvskolan. Fotograf var Palmér.

• Den första flygmaskinen gjorde sin lufttur i Stockholm 1909. Med en höjd på fem meter ovan mark blev det en kort uppvisning med landning och start igen.

• Den 5 augusti 1914 kom Norra Skåne med extranummer: Nr 92½. England förklarat Tyskland krig. Den 1 september utkom tidningen med extranummer 104½, Stora tyska segrar. Då blev det i Sverige också ”Kungörelse om värnplikts- och krigstjänstgöring”. Första världskriget hade utbrutit.

• 80 öre tjoget var priset på ägg 1934

• Lantbrevbäringen utökades 1934 till Boalt och Kvidala med oförändrat tre turer/vecka.

• Bertil Olsson öppnade taxirörelse i Emmaljunga 1939. Han erbjöd transporter i 8 sitsig bil.

• Vid inträffat olycksfall 1939 hade allmänheten tillgång till bår-cykel-vagnar att kopplas efter cykel. Denna utrustning fanns på brandstationerna i Emmaljunga och Vittsjö. Luftskyddsföreningen erbjöd dessa tjänster.

• Hantverks- & Industriföreningen arrangerade sommarens sista fest på Idrottsgården 1939.

• Vägförvaltningen saknade pengar att anlägga anvisad parkeringsplats i samhället 1949.

• Trekanten bildades vid vägomläggning 1954. Verumsvägen fick ny vinkelrät anslutning till dåvarande riksväg 56.

• Snapphanestugan med Eric Henrixon erbjöd att servera både kräftor och småvarmt 1959 med underhållning till maten. Bordsbeställning gällde.

• Det skröts om drygt tre meter hög björnfloka i Emmaljunga 1959. Sådant förekom även senare innan växtens giftighet har uppmärksammats.

• Företaget SVALUKO höll på att uppföra sin fastighet för aluminiumkonstruktioner 1959.

• Missionärsparet Gunvor (* Lilja) och Truls Christensen var hemma på semester 1959 efter fyra år i Afrika. Gunvor berättade att hon drabbats av ”lappsjuka” då regnperioden inföll med avstängda vägar. (Lappsjuka= Den som känner sig kringgärdad).

• Om en månad är det 75 år sen det brittiska bombplanet störtade vid Höjalen. En kort (privat) ceremoni kommer eventuellt att hållas någon av dagarna intill aktuellt datum. Dessutom kommer händelsen för 75 år sen att aktualiseras på denna sida.

• Rötmånaden är inne. I regeringsbyggnaden i Jönsaholm är det rötmånad året om.

• Människor kan indelas i grupper: En grupp uträttar något. En grupp kommer efteråt och kritiserar det uträttade som de inte själva kunde uträtta!

• Ta vara på återstående sommardagar.

• epe

Top