Spårat i Vittsjö v906

  • Demonteringen av julsaker och andra ljussaker är troligen helt avslutad i de allra flesta hemmen. Jag frågar mig om det verkligen kan vara värt besväret att plocka ner då det endast är drygt nio månader till prydnadssakerna skall sökas upp och monteras igen
  • Granen vår åkte ut utan förbarmande då de nya efterlängtad ljusgröna skotten uteblev. Visserligen var det antydan till bristning men det hjälpte inte.
  • På onsdag blir det två stämmor i Hårsjö gamla skola. Dels håller Hushållningsgillet sin stämma klockan 18.30 och klockan 19 blir det LRF som stämmer in med valen. Kvällens gäst bli kommunalrådet emeritus Bengt Andersson.
  • Kommande vecka den 10 har hembygdsföreningen sitt årsmöte med Christer Lund som gästmedverkande. Den 12 har centerorganisationerna sina stämmor och dit kommer kåsören Bertil OBON Nilsson och håller låda.
  • Vittsjö var tydligen inte så hårt drabbat som Småland blev 1849. En intensiv kyla rådde och snöstormen lade ett snötäcke som i drivorna vore fem alnar (tre meter) höga av hårdpackad snö. Vid utgrävningar av vägarna påträffades stående hästar döda och i kälkarna sutto människor ihjälfrusna. Flera sådana makabra fynd uppges ha hittats.
  • Skolrådet i Vittsjö var tämligen generösa för 100 år sedan då de beslutade att bevilja lärarinnan Karin Bengtsson 75 kronor i ersättning för utsträckt undervisning i kurser som i tid.
  • Andelsförening bildades 1914 med tanke elektricitetens framdragande till Vittsjö. 331 andelar var tecknade av de 400 som behövdes. Alla blev efter hand tecknade.
  • Hårsjö by visade verkligen att traditionen kunde återupplivas 1929. Då ordnades ett allmänt slädparti via Björkholm och Hultatorp och åter till Hårsjö. Tillslutningen av kälkar och slädar var god, uppges det. Även fortsättningsskolan ordnade slädparti för lärare och elever till Bjärnum och åter till Vittsjö.
  • Inget ont som inte har något gott med sig? Den gamla slogan kom till sin rätta plats när renoveringen av kyrkan skedde efter vandaldåd 1989. Då upptäcktes pergamentblad med noter och delvis latinskrift. Dessa pergamentblad hade använts som tätningsmaterial, troligen när altaret uppfördes på 1500-talet. Dessutom upptäcktes gamla målningar bakom de småtavlorna som nu är synliga på altaret. Fynden är dokumenterade för framtida studier.
  • Den kommer aldrig först som går i andras fotspår men egna envisa fotspår kan hamna i intet!

epe

Top