Spårat i Vittsjö v907

 • Det är inte alls säkert att förslaget som kom upp vid LRF stämman i Hårsjö mottas med varma känslor. Ett lösryckt förslag var att skolan i Hårsjö skulle kallas Hårsjö kulturhus. Hårsjö skola är Hårsjö skola och några nymodigheter är nog inte så populära.
 • I övrigt var kommunalrådet emeritus tämligen neutral i sina omdömen om det politiska makthavande i Jönsaholm. Samarbetet mellan de politiska partierna hade varit gagnerikt, främst till fördel för metropolen.
 • Den 10:e har hembygdsföreningen sitt årsmöte med Christer Lundh som dragplåster. Centerorganisationernas stämmor har engagerat kåsören OBON att hålla låda den 12:e.
 • Var särskilt aktsam på fredag om du är en aning vidskeplig. Dagen har dessutom datum 13. Se i stället fram mot lördagen då det är Alla Hjärtans dag. Var beredd att ta emot alla kärliga uppvaktningar.
 • Under januari månad 1894 sändes och ankom det 614 040 kilo fraktgods till järnvägsstationen i blivande kulturorten. 2 519 personer färdades med tåg under denna månad.
 • Det var storsamling av bönder i Stockholm vid denna tid år 1914. Närmare 27 000 bönder från hela Sverige samlades till manifestation. Från Vittsjö var det cirka 15 resenärer. Några deltagare uttryckte sin önskan att förgylla huvudstaden med ytterligare ett par dag mot lösande av tilläggsbiljett. Detta gick inte för sig utan ordinarie pris fick betalas för hemresan.
 • För en tid sedan omtalades en tragisk flygolycka med en pilot som omkom.. Fem år tidigare, 1939, inträffade en annan flygolycka, denna gång vid Vejshult. Under orienteringsflygning på 150 meters höjd kom piloten in i kraftledning och planet föll till marken. Piloten hade sådan tur att flygplanet hamnade upp och ner med kabinen i ett dike där piloten oskadad kunde ta sig ut.
 • Fastän Andra världskriget var slut fortsatte ransoneringarna på vissa varor även vid denna tid 1949. 250 gram rostat kaffe fick inköpas under en period på tre veckor.
 • Vid denna tid året 1959 upptäcktes massgraven vid Skansen. Graven var från slaget 1612 och myntsamlare gjorde sig ärende under nattens mörka timmar. Flera mynt från massgraven finns bevarade i orten.
 • Under ett par veckor 1974 var det ransonering av bensin.  Tilldelningen var både god och godtycklig då några fick mer tilldelning än de ansökt om. Mina hamstrade 50 liter utöver tilldelningen räckte gott och väl hela perioden.
 • Den som fått rosor kanske klagar över taggarna!
 • Tag vara på vad dagarna har att erbjuda. Dom kommer inte tillbaka!

epe

Top