Spårat i Vittsjö 2003

 

• I dag söndag den 19/1 kl 16 kommer Stefan Dahlström att installeras som kyrkoherde i pastoratet. Installationen sker i Verum kyrka.

• Å sen, den 21 kommer MHF att hålla sin årsstämma i EFS stugan kl 19. En medlem som varit föreningen trogen i 70 år får den attraktiva nålen.


Veteranmärke för 70 års medlemskap delas ut.

• Skräddare Carl Christensson, Havraljunga sökte år 1905 en skräddargesäll.

• AB Vittsjö parkettgolv beslutade 1920 att öka sitt aktiekapital med 50 000 kronor totalt till 100 000 kronor.

• N.Th. Nilsson & C:o sålde bränntorf i hela vagnslaster 1920.

• Det kostade 25 öre i entré för vuxna samt 15 öre för barn att bevista föreläsningsföreningens föreläsning i folkskolan 1920.

• Postförare Per Tilly lämnade sitt uppdrag som postförare Vittsjö- Verum- Vittsjö. Under 30 år har den nu 75 årige postföraren tillryggalagt över 13 000 mil på landsvägen med en packning på upp emot 30 kilo post.

• I början av år 1925 var det en kraftig storm med raserade träd och ledningsstolpar. Auktion på stormfälld skog á rot hölls.

• Trotjänaren Petrus Persson, Boalt medaljerades i kyrkan 1925 med Patriotiska sällskapets silvermedalj efter 50 år tjänat hos samma husbonde.

• Kyrkorådet var inte tillfredsställda med de förslag till nya kyrkbänkar 1930. Styrande beslutade anlita ytterligare arkitekt för nytt förslag.

• Vittsjö brottarklubb mötte Trim från Bjärnum i en match 1930. Laget från Vittsjö segrade med siffrorna 6-1. Fem år senare klådde Vittsjölaget laget från Tyringe med 5- 2.

• Bönderna oroade sig 1935 för det ökande antalet rävar. Dessa utförde sina besök i hönsgårdar där antalet hönor minskade efter hand. Det var även en oroande ökning av vildkaniner som hade sitt tillhåll i stengärden och stenkummel.

• Handlanden Gust B Olsson lämnade 3% i återbäring vid kontantköp 1935.

• Vittsjö frivilliga brandkår sålde 1935 lätt begagnad isärtagbar dansbana samt spruthus för avflyttning.

• Pastoratsstämman beslutade 1940 att indraga telefon till kantorn samt att elverket skall årligen betala tio kronor då högspänningsledning dragits över annexhemmanets mark.

• Arbetarna på Barnvagnsfabriken beslutade arbeta gratis 10 timmars övertid 1945. Deras utebliven lön skulle tillfalla Finlandshjälpen,

• En Vittsjöbo, Arne Turban omkom 1940 på Nordsjön då ångfartyget Oxen sprängdes av en mina.

• Det började röra på sig i Västanskogen 1945. Länsstyrelsen godkände byggnadsplan men GIK reagerade och begärde att visst område skulle avsättas till idrottsplats eller liknande.

• Ranstorp Carl avyttrade lantbruket i Porrarp 1945.

• En svår snöstorm med meterhöga snödrivor 1945 lamslog nästan all transport till mejerierna. Samtidigt var det många grader minus varför Folkhushållningen beslutade att odlare av potatis fick ett! öre mer för potatis.


Ett öre på potatis! Myntet från 1945 i järnmetall!

• Sannolikt var det vid detta kaos 1945 som lärarinnan i Hultatorp skola, Gunhild Sehlin vägrade eleverna ta sig hem efter skolans slut utan fick övernatta i skolsalen. Gunhilds fader åkte med skidor till alla elevernas föräldrar och talade om att eleverna övernattade i skolan. Kåseriets skrivare var en av dem!


Natthärbärge i denna skola 1945.

• Kommunalfullmäktige var helt eniga 1955 att det behövdes trådradio i samhället. Mottagningsförhållandena var på vissa platser urusla. Desto mer diskussion med votering gällde priset på tomter på ”Vången”. Slutliga priset blev två kr/m².

• En stockholmare är en korsning mellan en utter och eskimå.

• Beträffande läkarbristen påstås att ficktjuvar opererar på sjukhusen!

• Håll i det du har och var aktsam i alla lägen. Ha bra dar!

• epe

Top