Spårat i Vittsjö v908

 • I skrivande stund vet jag inte hur Alla hjärtans dag kommer att utveckla sig men något utöver det vanliga kan kanske komma?
 • En stilla påminnelse lämnas om den stora skogsdagen vid Björstorp den 28 febr.
 • Följande äktenskapsannons! Var införd 1919: Hejsan jäntor! Två gossar käcka. Önska en vacker flicka. Svar med fotografi till "käck" och "hurtig". Pr Vittsjö. Hvar för sig! Huruvida inviten gav resultat är inte bekant.
 • Kyrkstämman i Vittsjö beslutade 1929 att från annexhemmanet sälja tio tomter till pris av 25 - 35 öre per kvadratmeter.
 • En räddningsbragd utfördes 1944 då två sjuåriga grabbar räddade en jämnårig flicka från drunkning. Isen brast i en branddamm och flickan föll i det kalla vattnet. De två grabbarna lyckades få upp flickan som då var tämligen nerkyld.
 • Kommunalfullmäktige beslutade 1959 att upphöra med utbetalning av skottpengar på räv, kråka och skata. Däremot ansåg tyranerna att 20 kronor per avlivad mink borde utbetalas. Beskedet om slopad skottpeng väckte motstånd hos traktens jägare som förmodligen kommer att överklaga beslutet.
 • Vintern rasade in ganska rejält vid denna tid 1979. Vägarna var helt igenkorkade och en gravid kvinna i Vittsjö transporterades med Flygvapnets helikopter, modell banan, till Kristianstad.
 • Det var darrigt värre för anrika Sjöstugan 1989. Då var det krafter som verkade för att anlägga ett vandrarhem i det gamla sommarcaféet. Nu lär det vara klart med innevarande års arrendatorer. Bra.
 • Så har det spårats i den ringa spårsnön att minst 16 skidåkare far iväg till Dalom för att åka i fädernas spår, elva kör Vasaloppet i sin helhet, fyra åker Kortvasan och en åker Öppet spår. Jag har mina skäl att inte ställa upp!
 • Det är inte enbart februari som har 28 dagar. Det har alla de övriga månaderna också!
 • Njut av vintern. Snart blir det varmare, en månad kvar till Vårdagjämningen. Ha bra dagar och må väl!

   epe

Top