Spårat i Vittsjö 2005

• Omdisponering ska ske i Prästgården. Prästernas residens flyttar några trappsteg uppåt med utsikt över Vittsjön. Ia flyttar expedition in i tidigare kyrkoherdens ämbetsrum och komministerns ämbetsrum skall inredas till samtalsrum.


Här kommer kyrkoherde Stefan Dahlström att ha sitt ämbetsrum.

• Hembygdsföreningen har sitt årsmöte i församlingshemmet tisdag den 4 kl 18. Sånggruppen underhåller och Siv Liljeqvist kåserar om sin senaste bok där hon berättar om bygden på 1940-1950 talen.

• Söndag den 9:e har föreningen Emmaljunga Folkets hus sitt årsmöte klockan 16 i just Folkets hus.

• År 1915 hölls en återblick från förra årets Bondetåg till Stockholm. 60 tidigare deltagare i tåget hade samlats till återblick. Sammankomsten avslutades med animerad supé.

• Kommunalfullmäktige beslöt 1925 att ur tillgängliga medel anslå 1 000 kronor till lön åt arbetslösa. Arbetslösa skulle i första hand utföra dikning och i andra hand stenslagning.

• En korgmakare i Emmaljunga vädjade till K m:t 1925 att bidraget till korgmakeriskola borde tillfallit honom i stället för konkurrenten!

• Lokalföreningen ”Arbetets frihet” bildades 1930.

• Kyrkorådet beslutade 1930 att kyrkbänkarna, trädgårdssoffor skulle bytas ut mot riktiga bänkar. Trädgårdssofforna blev kyrkbänkar! i Emmaljunga församlingshem som invigdes 1935.

• O P Nockander fick Kontrollstyrelsens tillstånd 1930 att tillhandahålla och försälja denaturerad rödsprit till detaljhandlare.

• Folkhögskolekursen som pågått i sex veckor avslutades 1930.

• Chaufför- & vaktmästareplats var ledig hos Hotellet 1930.

• Riksbekante Vittsjöfödde Bildsköne Bengtsson och Tatuerade Johansson var inför tinget 1935, anklagande för brott nummer 140 och 141. Det blev flera års straffarbete för de båda kändisarna. Tiden blev lång och de båda skummisarna försatte sig själva på fri fot.


Bildsköne Bengtsson och Tatuerade Johansson i polisens förvar 1934.

• Hundägare uppmanades 1940 att till Kommunalnämnden anmäla innehav av hund samt erlägga skatt á tio kronor/hund.

• Småvägar fylldes med snö i meterhöga snödrivor och många gårdar var helt isolerade från övriga världen 1945. Snödrivor på allmänna vägar fick röjas innan spetsplog av trä med tre hästar kunde ta sig fram innan lastbil med snöplog kunde forcera. Flera mjölkskjutsar till mejeriet ställdes in. I Hultatorp skola fick de yngre eleverna övernatta i skolsalen!

• Sigurd Wranéus antogs 1950 som e.o.brevbärare inom samhället.

• Konsul Wennerts sågverk i Gundrastorp brann ner till grunden 1950. En gnista från en lokomobil ansågs vara orsak till branden.

• Jägarna i trakten till Emmaljunga byggde 1950 flera något som liknade lyor för rävarna. Genom spårsnö kunde rävar lokaliseras till det som de uppfattade trygga lyor. I de förrädiskt byggda skydden skrämdes räven iväg där bössbärare sände hagelsvärm mot för sina liv flyende rödpälsar. Fem rävar förpassades till de sälla jaktmarkerna.

• En Lappsame är en korsning mellan landskapets egen symbol, en fjällräv och en Samojed!

• Underskatta inte det lilla. Ett litet frö kan bli ett stort träd!

• Må bra!

• epe

Top