Spårat i Vittsjö 2007

• Bondepraktikan har diskuterats och diskuteras fortfarande. Enligt praktikan skulle någon väderförändring ske den 10 februari. Stormen kom den 9:e och detta sammanföll med månskifte! Den gamla praktikan siade rätt många gånger fast naturen har ändrats!

• Skriften Kyrknytt är försenad. Löfte har getts att denna information skall vid denna tid finnas i din postlåda! Jag inbillade mig att det endast var pensionärer som var överhopade av arbete och andra göromål?

• Styrelsen för Wittsjö sparbank beslutade 1895 att höja sekreterare Måns Olsson, Brahetorp lön till 600 kronor/år. Samtidigt beslutades att sänka räntan på inlånade medel från 5 % till 4½ %.

• Trafikinkomsterna för Wittsjö-Hessleholm jernväg minskade med 3 000 kronor till 51 680:23 förra året. Denna nettosumma räckte inte ens till räntekostnaderna.

• Ett antal ”baggbölare” invaderade orten 1900. Det var folk från Ryssland som utgav sig för sågklippare. Urskillningslöst fälldes det träd i skogarna utan tillstånd. Bygden uppfattade dessa invandrare som Ryska spioner på väg till Norge.

• Åter igen var det lampauktion 1915. Delägare i elektricitetsverket sålde häng- och bordslampor för fotogen. Elljus hade kommit och då var det onödigt med lampor för fotogen.

• Kyrkorådet begärde 1920 in anbud för reparationsarbete samt anläggande av ny trappa till orgelläktaren i kyrkan.

• Ett pensionat ordnade dans 1925. Ett tiotal bilar parkerade med gäster från närliggande orter. Snart utbröt vilt slagsmål och landsfiskalen lät utrymma salen. Allmän dans förbjöds efter detta. Förbudet gällde tills vidare.


Brandstationen invigdes 1935 till en kostnad av 6 000 kronor.

• Premiären för fältsport samlade 50 deltagare 1940 som kom med -22º graders kyla. Anmärkningsvärt många damer hade vågat sig ut i kylan. I raststugan vid ”Hultet” fanns lottor som svarade för rusthållet!

• Lunds stifts prästers nykterhets- och diakoniförbund köpte Björstorpsgården 1945. Avsikten var att anlägga ett alkoholisthem.

• År 1950 föreslogs att Vittsjö skulle få status som municipalsamhälle. Landsfiskalen fann ingen anledning till municipalsamhälle men motsatte sig ingen utredning i frågan. Fullmäktige avslog senare förslaget.

• Kabarén ”Vittsjölust” blev succé 1950. Flera repriser fick genomföras och då hade över 400 besökare glatts åt lokala inslag. Kabarén återuppstod åter 1955 åter GIK som arrangör i JUF stugan.

• Kyrkskjutsar till gudstjänst i kyrkan ordnades från ett par platser i församlingen 1950.

•Stor lösöreauktion hölls i Höjalen 1955 efter Gustav Kvist dödsbo. Utbudet var så omfattande, bland annat med 65 nötkreatur, traktorer och redskap att fortsättning på auktionen hölls ett par veckor senare.

• I brist på vitt underlag ser landskapet ut som ett lapptäcke, sett från ovan!

• Den som kan något gör det. Den som inget kan den undervisar!

• Se framåt. Mot vår och sommar!

• epe

Top