Spårat i Vittsjö 2009

• Vasaloppet är på glid eller kas vid denna tid på söndagen. I detta kritiska läge är nog beredskapen i Dalarna tämligen god. Troligen mycket bättre beredskap än i övriga landet. Liksom tidigare år deltar jag inte i loppet då vätskekontroller torkar in första dan!


Efter det 50:e Vasaloppet är detta skidlopp slutkört för LES. Nu följer han och Britta, Korsahåla loppet via etermedia.

• På torsdag blir det drabbning i Röke. Då drabbar orter Röke, Västra Torup och Hörja samman i frågesport. Ledare blir pensionerade skolläraren från Sösdala.

• I övrigt händer det lite varstans att föreningarna börjar vakna upp efter vinterdvalan med årsmöten och programförklaringar.

• Vid denna tid år 1900 höll skolorna stängda i kyrkbyn. 13 fall av scharlakansfeber hade konstaterats. Provinsialläkaren och distriktssköterskan försökte genom desinfektion hindra spridningen.

• Vuxna betalade 50 öre och barn 25 öre för kaffe vid fest i missionshuset 1915. Nettobehållningen 60 kronor från serveringen skall användas för indragning av elektriskt ljus i missionshuset.

• Spannmålsaffären köpte 1:a råg 1915 till gällande dagspriser.

• Exekutiv auktion hölls 1920 på flera fastigheter i Emmaljunga samt i Snärshult och Skinnaretorp.

• Har det fattiga pastoratet verkligen råd att 1925 bygga bostad åt komminister i Vittsjö? Den frågan ställdes då kostnadsförslag fanns på 40 000 kronor. Det tillkom kostnader på 200 kronor för nödvändiga möbler till pastorsexpeditionen!

• Med extratåg fördes 1925 kistan med avlidna riksdagsman N S Håkansson från Emmaljunga till Vittsjö. Komminister Fredlund förrättade jordfästningen. I både Emmaljunga och Vittsjö var flaggorna sänkta på halv stång.


Flaggorna var sänkta på halv stång!

• Två välrekommenderade drängar fick anställning hos Gottfrid Persson i Snärshult 1930.

• Bröderna Nilsson i Gundrastorp annonserade 1935 efter en dräng som var van att köra hästar.

• Fjärdingsmannen tillerkändes 1935 ett ålderstillägg på 200 kronor/år.

• Riksradioprogrammet började 1940 kl 07.10 med Fältsportgymnastik och slutade kl 23 med kommuniké på främmande språk.

• Henry L Persson skänkte mark 1950 för anläggande av idrottsplats i Emmaljunga.

• Dödsboet efter byggmästare Gustav Kvist, Höjalen försålde allt yttre lösöre på auktion 1955. Allt såldes från kreatur till maskiner. Någon vecka senare var det auktion på allt inre lösöre.

• Det är bättre att få lite av det som är nödvändigt än att aldrig få lite av det som är onödigt!

• Ta väl hand om det du har och lev bra!

• epe

Top