Spårat i Vittsjö 2011

 

• MHF har månadsträff i Bygdegården, Bjärnum på onsdag den 18:e.

• Månadens sopplunch i församlingshemmet blir på torsdag med början kl 11.50 då kockparet Eva & Sven bjuder till bords. Sen blir det vältalige Ingvar Larsson som tar hand om programmet och berättar om Tjernobyllägret och dess deltagare.


Ingvar Larsson ger glimtar från Tjernobyl.

• En konkurrerande butik slår upp sina bord utanför Vittsjöhallen på lördag från kl 10. Där säljs bakverk i olika modeller. Intäkterna sänds vidare till Lutherhjälpen.

• Kommande söndag den 22:e kl 18 blir det ”Minns du sången?” i Verum kyrka. Aktörer blir det bästa av de bästa från kulturorten som låter sång och musik ljuda under kyrkvalven.

• Oretorp säteri önskade år 1900 sälja torr plank från skilda trädslag. Utannonserat virke ansågs vara lämpligt både till väderkvarnar och vattenhjulsaxlar.

• Mul- och klövsjukan var aktuell 1905. Vid transport av rotfrukter per järnväg fick inte halm från Skåne användas. Intyg måste finnas att halmen kom från Småland.

• Kommunalnämndens förslag att installera värmeledning i försörjningshemmet Kristenstorp avslogs av kommunalfullmäktige år 1905. Kommunen hade inte råd utan väntade på billigare tider!


Kristenstorp fattighus var verksamt 1906-1954.

• Tämligen stort utrymme i avisan 1925 ägnades till minnet av N Sv Håkansson, Björstorp.

• Brandkåren i Emmaljunga var storbelåtna med den år 1930 nyinköpta Albin motorspruta. Den startade snabbt efter några sekunder och det var en fördel då huset inte hinner brinna ner innan sprutan är i igång!

• Sparbanken sänkte in- och utlåningsräntan med ½ % år 1935. Inteckningarna varierade på grund av olika taxeringsvärde mellan 3 och 3,5 %.

• Två kyrkliga kollekter upptogs 1940 till återuppbyggnaden i Finland. Den ena kollekten uppgick till 910:34 medan den andra insamlingen uppgick till 304:10!


Hanna Andersson var lärarinna i Snärshult och Vittsjö.

• Skolstyrelsen beslutade 1940 att anta småskollärarinnan Hanna Andersson, Kråkemåla till lärarinna i Snärshult. Beslutet överklagades men vann inget gehör.

• Kungl. Förordning beslutade 1945 att den som bedrev yrkesmässig försäljning av olika sorters smörjmedel där även spillolja ingår, skall deklarera innehavet.


Revyn var uppskattad med lokala inslag.

• Cabaré ”Vittsjölust” fortsatte med full anslutning i JUF stugan. Framträdande skedde också i Emmaljunga och Bjärnum 1950 med fullsatta lokaler.

• Bibelkursen hade sitt upphov 1926. År 1955 hade kursen 45 fasta deltagare som hade sitt kvarter i EFS Missionshem. Avslutningen på kursen hölls i Missionshuset.

• Leif Persson blev åter uppmärksammad som författare av en novell. Det var tidskriften ”Clartè” som utsåg honom och fick delat första pris 1955.

• Det påstås att hårt arbete inte skadar men varför ta risken?

• Snart är det Vårdagjämning. Se framåt och lev gott!

• epe

Top