Spårat i Vittsjö 2013

• Årets fjärde månad knackar på. Vad har den att erbjuda eller bjuda på? Förhoppningsvis har de små partiklarna i luftrummet decimerats och samhället kan börja återgå till normal rytm? Det finns så mycket att se på i närområdet utan att åka till utomland. Du behöver inte åka till nordanland för att titta på fjällsippa!

• Sommartiden inföll i dag söndag. Många byråkrater och utredningar skulle bli arbetslösa om detta löjliga påfund slopades. Normalt är normaltid det bästa.

• Josef Svanström, Emmaljunga skall åter resa tillbaka till Amerika 1895. Han sålde därför sitt hemman i Emmaljunga lämpligt att bygga en kvarn i vattendraget genom ägorna.

• Till kommunalstämma år 1900 kom ordföranden och två församlingsbor. Stämman beslutade att inte hålla någon stämma!


Lönsholma sångkör framför ”sin” skola

• Den entreprenör som bjöd lägst summa antas att flytta skolan från Lönsholma till Snärshult år 1910.

• Henry Persson i Emmaljunga sålde nya och begagnade cyklar samt reparerade 1925 till konkurrenslöst förmånliga priser.

• Carl H Olsson i Emmaljunga sålde äggkläckningsmaskin för 340 ägg samt äggvändare. Priset var satt till 110 kronor 1930.

• Mode & Diverseaffären reade ut herrskor från elva kronor och damskor från fem kronor år 1935.

• Sparbanken meddelade 1935 att in- och utlåningsräntan sänktes med – ½ %.

• Källarmästare P I Edvard Persson sökte 1935 tillstånd att inom länet bedriva persontrafik med automobil L 818.

• Severin Svensson ansökte 1935 att uppföra byggnad 10 meter från vägbanans mitt räknat. Detta var för nära vägen men 14 meter från vägbanans mitt godkändes.

• Årsprenumeration på Norra Skåne 1940 kostade nio kronor med utgivning tre dagar/vecka.

• Gunnar Mårtensson, Furutorp önskade hyra eller köpa ett begagnat piano. Troligen spelade han en serenad för två veckor senare förlovade han sig!

• Folkhushållningen begärde uppgift från yrkesmässig handel med smörjmedel 1945.

• Cabaré Vittsjölust fortsatte sina bejublade framgångar i JUF stugan 1950. Flera närliggande orter upplät lokaler till kabarén.

• År 1955 skänkte Ida Werner en altarduk till kyrkans altare.


Brandchef Åke Ernstson kontrollerade brandutrustning.

• Brandchefen for omkring till alla bostäder 1955. Han utförde kontroll av brandsläckare och övrig brandutrustning. Så kallade tjuvproppar med spik förkastades liksom hemmadragna ledningar.

• Det bästa sättet att bli av med hängande buk och kilon är att lämna dem kvar på tallriken!

• epe

Top