Spårat i Vittsjö 2014

• Byråkratiska samhället arbetar långsamt. Ännu är det enbart preliminära siffror angående antalet mantalsskrivna i församlingen. För ett par dar sen fanns det 2 578 bosatta i församlingen. Detta är preliminärt en minskning med 40? personer! Slutliga resultatet väntas först om några veckor.

• Så har då den gamla lurendrejardagen passerat. Aviserna, lokala som riks har försökt att slå i människor skilda händelser som skulle kunna vara riktiga?

• Här säljs äkta Prästost i minut. John Sturesson, Calle Präst Adolfson och Claes Persson.

• Helt enligt tradition såldes Prästost i VittsjöHallen. Calle Präst svek inte sin gamla församling utan fanns bland övriga försäljare. Veckan tidigare var det brödförsäljning av allehanda bakverk. Behållningen från försäljningarna tillfaller AC†(Lutherhjälpen).

• Förslag fanns att anlägga en ”helsobrunnsanstalt” 1895 då det fanns flera källor med hälsobringande vatten i anslutning till orten.

• Till kommunalstämman 1900 kom endast ordföranden samt två ledamöter. De närvarande vid stämman beslutade avlysa denna.

• Flera resor till Amerika annonserades ut 1910. Billigaste klassen kostade 130 kronor.

• Priskontrollnämnden beslutade 1920 att utförsäljningspriset för potatis i minut skall vara 23 öre/kilo.

• Planer fanns att bilda en hembygds- och fornminnesförening 1925. En interimsstyrelsen med landsfiskal Sigfrid Fluur som ordförande valdes.

• Turistgården meddelade 1930 att det fanns två stora festvåningar med svit och sex sällskapsrum, lämpligt för alla fester.

Med all rätt kallades Thebrödsbageriet för Pelarkondis!

• Thebrödsbageriet började sin verksamhet i ”Pelarkondis” 1940. Det var Sigrid Regnér som började denna rörelse. Denna verksamhet upphörde 1994 i andra lokaler.

• Thure Schalin, Emmaljunga överlät sin affär till Carl Ranstorp 1945. Nya ägaren kommer att öka utbudet med jordbruksmaskiner.

• Norra Skåne blev sex dagars tidning 1945 och kostade då 37 kr/år.

• Inför påskhelgen 1950 arrangerades kyrkskjutsar från flera byar inom församlingen.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1950 att Vittsjö inte skall söka till municipalsamhälle. Diskussionen var livlig och vid votering blev rösterna 11-11 varför ordförandens röst avgjorde.

• Elverket erhöll 1950 statsbidrag från Elberedningen för elektrifiering av sju fastigheter i Hästhult.

• Tjälskadorna var så intensiva 1950 att bland annat mjölkbilen fastnade i tjälskadorna.

• Det är en likhet mellan politiker och skådespelare. Båda spelar från en annan värld.

• Tag vara på kommande långhelg och undvik långa resor. Naturen finns inpå knuten.

Lev gött!

epe

 

Top