Spårat i Vittsjö 2016

• De flammande bålen på Valborgsmässoafton tycks till största delen utebli i dessa orostider. Traditionen att ”Sjunga maj i byn” tycks utebli fast seden har funnits flera hundra år tillbaka.

• Gruppen som sjöng in våren 2019.

• Däremot kommer sommarcafé Sjöstugan att öppna Valborgsmässoafton, troligen kl 14. På grund av gällande föreskrifter bli det vissa förändringar. Sannolikt kommer bokning av platser att ske på förhand för att hålla det stipulerade maxantalet med 50 personer.

• Det rymliga kommunalhuset var till trängsel fyllt år 1895 av spritvänner och godtemplare då kommunalstämman sammanträdde. Stämman avslog begäran om minutförsäljning av brännvin. Tidigare hade också kommunalnämnden avslagit begäran.

• Många förhandsanmälningar kom till skolkökskurs år 1900. Skolkökslärarinnan fröken Dybeck leder kursen på Lundgrens pensionat.

• Skolrådet och även kyrkostämman godtog 1910 Arvid Nilsson i Gundrastorp och Emil Jansson i Snärshult att för 2 854 kronor flytta befintliga skolan i Lönsholma till Snärshult.

• Skytteföreningen hade 44 medlemmar under år 1924. Under detta år avlossades 3 196 skott mot Västanskogens vallar.

• Eternit var nutidens främsta taktäckningsmaterial såldes 1930 av firma Ivar Bengtsson.

• Grishandlare Arvid Svensson köpte prima smågrisar 1935. De lastades på järnvägsvagn för transport till Norrland där de med god åtgång såldes som prima Vittsjögrisar. Arvids maka Agda var grispassare och grismatare under denna långa färd. Tog grisarna slut köptes grisar i Norrland son sen såldes som Vittsjögrisar!

• Vittsjö musikkår underhöll då Sjöstugan öppnade på Valborgsmässoafton 1935.

• Under kristiden 1940 delades ransoneringskort för kaffe. Utdelningen av kuponger hölls i skolorna.

• Idrottsföreningen föreslog 1945 till kommunalnämnden att idrottsplats skulle förläggas på ”Vången” men de styrande hade andra planer. Tack och lov hade tyrannerna rätt denna gång. Det finns absolut ingen bättre plats för en Idrottspark än just Västanskogen!

• Ransoneringskalendern medgav 1945 inköp av ett kilo socker under under fem veckor medan 1¼ kilo mjöl skulle räcka till bak under drygt en månad.

• Nordvästra Skånes jaktvårdsförening höll årsstämma i Emmaljunga 1950. Inom det över 1100 har stora jaktområdet fälldes förra året bland annat tre rådjur, 54 harar och sju kaniner.

• Livdjursauktion hölls 1955 på Ubbalts gård. Det var Axel Roos som sålde hela djurbesättningen bestående av sex kor och sex kvigor.

• Höjalens gård sålde Rottweiler hanhund 1955, lämplig för jakt. Telefon 42 Hårsjöby.

• Barnpensionat Trollebo tog emot barn i alla åldrar 1955.

Kafé Gammelgården erbjöd sina tjänster 1955.

• På den tiden, 1955 fanns minst fem café i Vittsjö. På Julafton bjöd två av dessa näringsställe på kaffe och ett stort fat winerbröd!

• Innanför skröpligt skal kan finnas ädla pärlor!

• Ta vara på tiden och väderlek. Må gott!

epe

 

Top