Spårat i Vittsjö 2017

 

• Statistik är statistik även då det gäller befolkningens antal i kulturorten! Det var bättre förr då kyrkoherde Sture Hallonsten redan på nyårsbönen i kyrkan på Nyårsafton kunde klargöra befolkningens antal. Den 1 januari 2020 skall det funnits 2 620 boende i församlingen, en minskning med -32 personer. Numera räknas födda eller inflyttade som församlingsmedlem den dag skattemyndigheten får in uppgiften! Märkligt är att skillnaden år 2019 var också 32! Det har hänt att barn har döpts innan det är registrerat som boende i församlingen! Uppgiften 2 620 gäller tills ändring sker. Om det sker?


Sture Hallonsten var snabb med räkningen.

• Valborgsmässoafton infaller samtidigt som halvmåne ger sig tillkänna på himlavalvet. Nätterna blir mörkare medan dagarna blir längre och ljusare.

• Något officiellt firande blir det varken den 30:e eller 1:a. Naturen grönskar och bådar om sommartid. Ta dig en liten titt på närmaste omgivningen och gläds.


Flammorna steg mot skyn för några år sen i Hårsjö.

• Kyrkorådet beslutade 1965 att anta Margit Nilsson som kantor i pastoratet.

• Pihls blomsterhandel flyttade till nya och större lokaler 1970.

• Elektricitetsverket beslutade enhälligt 1970 att försälja företaget till Sydkraft.

• Nerlagda byskolan i Emmaljunga användes 1970 till vävkurser samt för gymnastik.

• Tage Olofsson tog inteckning i hemvärnets vandringspris 1975 då hemvärnsområdet hade fälttävling vid Malseröd.

• Vilma Andruse kom från Estland då hon flyttade till Vittsjö. Där startade hon omfattande gymnastik och jubilerade 1975. Främst inom Linggymnastiken som hon verkade under 25 år.

• 19 kvinnliga hembygdsdräkter invigdes vid högtid i kyrkan 1980.

• Storkonflikt utbröt 1980 och pågick under två veckor. Det berörde 900 000 fackligt anslutna.

• Lena från Hårsjö blev första kvinna 1985 inom området att ta Jägarexamen.

• Kopior av gradual lämnades till församlingen 1990. Det var noter från 1500 talet. Dessa hade använts till tätning av altaret i kyrkan.

• Carl Erik Adolfson (Calle Präst) installerades som kyrkoherde 1990.

• Vittsjö Sparbank övergick till Sparbanken Skåne 1990.

• Vårdcentralen invigdes 1990.

• Jönsaholm kommun betalde hyra på 7000 kr/månad 1995 för en outnyttjad källarlokal med jordgolv under bibliotek Hemgården.


Det är 95 år sen Sjöstugan sommarfik öppnade

• Helt enligt planerna öppnar sommarcafé Sjöstugan på Valborgsmässoafton klockan 14. Vissa justeringar har skett efter årsmötets beslut. Bland annat kommer Cecilia Sundgren jämte medhjälpare att åter ha ansvaret för servicen. Under dessa omständigheter med rådande virus pandemin kommer att påverka Sjöstugan liksom på alla andra samlingsplatser. Bestämmelserna följs och sedvanlig god service blir rådande.

Top