Spårat i Vittsjö 2021

• Det har spårats från tillförlitlig källa att årets Sommarakademi är inställd. Denna akademi började 1987 och har samlat många intresserade. Numera är det deltagare från södra delarna av långa landet. Vid något tillfälle kom intresserade från Dalarna.

• Handeln med kreatur var nästan obefintlig vid stortorgdagen år 1900. Desto mer handel var det i stora antalet marknadsstånd. Dessutom var Gästis livligt frekventerat!


Stortorgdagen samlade folk från när och fjärran.

• Hemmansägare Josef Nilsson i Gundrastorp utsågs år 1900 till fjärdingsman för 2½ år med arvode på 200 kronor/år.

• Stortorgdagen 1910 var bråkig. Gästis stängdes utom för några favoriter som kom in. En klunga på 30-40 törstiga personer försökte ta sig in och rena kalabaliken uppstod. Polisen var underbemannad och med visst besvär lyckades ordningsmakten transportera en bråkmakare till finkan.

• Utöver cykeldäck och cyklar sålde Hilding Möllers cykelaffär även automobilolja samt benzin 1920.

• Hotellet erhöll skjutsentreprenad 1920. Inom en timme skulle det finnas en häst tillgänglig. Inom två timmar skall det finnas både häst, enbetsåkdon och parvagn samt selar av enklare beskaffenhet.

• Kyrkostämman beslutade 1920 att uppta ett lån på 40 000 kronor för tillbyggnad av skolan i Snärshult. Skolan från Lönsholma kom på plats i Snärshult 1910.

• Pingstafton 1925 stängde alla affärer sina butiker kl 4 e.m.

• Fattigvårdsstyrelsen föreslog 1930 att värmeledning och andra moderna bekvämligheter skulle utföras på fattiggården Kristenstorp. Kommunen i sin helhet förklarade att detta förslag inte var genomförbart av ekonomiska skäl. Donationsfonden på 190 000 skall sparas för framtida behov!


Café Blockstugan vid Pickelsjön.

• Kafé Sjöstugan och Blockstugan annonserade om förmånliga besök 1935. Båda var lämpliga mål bland annat för utflykter.

• Efter tolv år som komminister lämnade Samuel Olivius sitt uppdrag för att tillträda tjänst som kyrkoherde i Hjärnarp 1940.


Samuel Olivius var komminister i Vittsjö 1928- 1940.

• Vana kupare och vändare fick omedelbart tjänst på Höjalen mosse 1945.

• Samtliga affärer stängde butikerna på lördagar kl 5 e.m. år 1945.

• Biskop Ëdv. Rodhe hade biskopsvisitation år 1945. På önskelistan fanns församlingshem även i Vittsjö.

• Musikkåren från T 4 ledde marschen från Marknadsplatsen till Skansen 1950. Där högtidlighölls hemvärnets tio års jubileum med medaljutdelning och korum.

• Moder och två söner reste från Vittsjö till Bremen 1955. De skulle träffa fadern som var överstyrman på en tanker. I Engelska kanalen kolliderade tankern med ett annat fartyg varvid maken omkom.

• Det var premiär för TV i Emmaljunga 1955. Karl Paulsson lyckades få in dansk teve på sin TV. Varje kväll var det samling kl 20 för att titta på underverket. Detta var alltså för 65 år sen!

• Det spåras om kommande lågkonjektur även i vårt land! Då gäller det att ha något att ta ifrån för att fylla en svällande buk!

• Låt kalorierna stå annars sätter de sig!

• epe

Top