Spårat i Vittsjö 2023

• Sommarmånaden har gjort sitt inträde med varierande väder. På ett par timmar föll temperaturen från +26⁰ till +14⁰ i skuggan.

• På söndag den 14:e klockan 11 blir det pengaflöde i Verum kyrka. I samband med sommarmusik blir det utdelning av premier till sjätte klassare i Verum.

• Här i Verum kyrka blir det även utdelning av premier den 14 kl 11.

• Jordbruksdepartementet meddelade 1915 att förbud gällde mot utförande av klövbärande djur samt hö och halm till öfriga delar af riket. Spädgrisar under tre månaders ålder fick dock utföras. Förbudet gällde Kristianstads län.

• Det är bekräftat att trafiken på byvägar norr om Emmaljunga var livlig då huvudvägen var bevakad.

• Olof Nilsson, Lundsgården åkte till Södertälje 1915 för att förlova sig med Hanna Cederholm, född i Snärshult!

• Danska Stadsmusikkåren underhöll i Holmgrens backe 1930.

• Thure Schalin i Emmaljunga sålde 1935 herrkostymer i alla storlekar från 29 kronor.

• Intresserade att bilda en Landstormskvinnoförening inbjöds 1940 till samling där översteinnan Inez Vinbergs skulle informera.

• 16 års flicka fick anställning 1945 som kökshjälp på pensionat Hemgården. Hjälpen lovades ordnad ledighet.

• JUF avdelningen arrangerade betgallringstävling hos Evert Larsson, Snärshult 1950.

• Kyrkan arrangerade bussutfärd 1950 till Gumlösa kyrka och Hembygdsparken i Hässleholm. Bussresan kostade 3:75 och kaffe i Hembygdsparken kostade 1:50.

• Miniatyrgolfbanan öppnades på central plats1955.

• Provinsialläkaren gjorde besök på ett barnpensionat 1955. Han hade tämligen grava anmärkningar mot verksamheten och pensionatet. Fem anställda hade tillsynen till de tio barn, 2.5 till elva år som vistades där. Varken personal eller barn var undersökta av läkare. Pensionatet fick föreläggande att omedelbart åtgärda bristerna.

Bengtssons trio har ansvaret för midsommargudstjänsten.

• Årets officiella firande av Midsommarafton blir helt annorlunda än tidigare år. Dock blir det Musik i sommarkväll i kyrkan kl 22. Det blir Boel, Malin och Marie som leder programmet. Besöksantalet lär bli maximerat?

• Firandet av Midsommar har anor långt tillbaka i tiden. Nästan varje by på landsbygden hade sitt firande, kanske på någon gård. Var byarna glest befolkade blev det kanske samling vid någon vägkorsning då flera byar samlades. Ofta fanns någon spelman med i samlingen.

• Det officiella firandet av Midsommarafton började i Getahålan 1941 med Kyrkliga ungdomskretsen som arrangör. Efter hand blev det samarrangemang med andra föreningar. Platsen var gemytlig där de stickande myggens antal betydligt överskred besökarnas antal. Under några få år var det barnens firande vid Gåsadammen.

• Från 1963 flyttade allt firande till planen vid Gåsadammen och så var det till år 2015. År 2016 blev platsen Sjöstugans plana mark med Midsommarstång och lekar. I år kan det bli samling kring frasiga våfflor eller smaskig macka!

Förra året var det gemytlig stämning vid firandet.

• Ont krut/ogräs förgås inte så enkelt. Bäst före datum är inte aktuellt!

• Alla trevliga och gemytliga bekanta och läsare av denna sida önskar kåsören en trevlig och innehållsrik sommartid. Ta vara på timmarna. Den 20:e börjar dagsljuset minska! Ha det bra!

epe

 

Top