Spårat i Vittsjö v911

  • Skogsdagen i Björstorp slog alla rekord. Omkring 700 skogligt intresserade kom för att se senaste nytt bland träden med LRF som arrangör. Marketeriet hade körigt värre då det välsedda lagret började sina och nya råvaror fick inhämtas från grossist.
  • Styrelsen för Harry B Jönssons minnesfond har sammanträtt och några föreningar kommer att få ett tillskott i kassan. Meddelande om detta kommer inom kort att meddelas respektive.
  • Övriga årets verksamhet håller på att planeras inom hembygdsföreningen. Första programpunkten blir på Påskdagen då helgen blåses in från kyrktornet. Denna gång sker "blåsningen" klockan 08.50, tio minuter före gudstjänstens början. Sen följer programmen slag i slag.
  • Henning Håkansson annonserade år 1894 att han lagade och reparerade ur. Han sålde även ur och urkedjor.
  • Det var 1939 som Generalpoststyrelsen beslutade att utöka daglig lantbrevbärning till bland annat Boalt och Stora Frösboholma. Norra Skåne utkom tre dagar i veckan och var det inga andra försändelser i form av kravbrev och liknande kunde det tidningsfria dagar bli en ren transportsträcka för lantbrevbäraren eller som han kallades Postmannen.
  •  År 1949 var det fjäsk och mygel i Hultatorp skola då elevernas föräldrar bjöds in till fest med sång, vackert tal om bygden musik och kaffe. Efter detta ansågs de inbjudna blivit så uppmjukade att det verkliga ärendet med träffen kom. Då framfördes skolstyrelsens förslag att flytta småskolan till Hårsjö där eventuellt en ny skola skulle byggas. Det hjälpte inte med fjäsk och kaffe utan bygden var enig att verksamheten vid Hultatorp skola skulle bestå. En ren förlust för skolstyrelsen som med rävsvansen mellan benen fick se sig besegrade.
  • 70 jägare med eller utan skjutvapen samlades 1949 i Emmaljunga till klappjakt på räv. Åtskilliga rävar hade "ringats" men endast en rödpäls föll. De missbelåtna jägarna konstaterade efter jakten att räven får anses med jaktvårdande omsorg om det övriga viltet!
  • Glöm inte bort två dagar i april månad. Den 23 blir det kåseri och historia om luffarnas vardag. Den 28 kommer Curres sångfåglar, Manskören och bygdespelarna till allaktivitetshuset. Boka in nu!
  • Ett beslut är ofta ett bevis på att det blivit för tröttsamt att tänka. Tänk på det!
  • Den 20 mars infaller Vårdagjämningen. Se framåt och ha fina dagar.

   epe

Top