Spårat i Vittsjö v 0912

 • Du hembygdsintresserade har väl inte glömt att tidningen Kvällsstunden innehåller hembygdstoner som berör hela Sverige. Då och då förekommer även kulturorten i spalterna.
 • Fredagen den 13 kom och avtog utan några allvarliga händelser. Det är okänt om några företog extra försiktighetsåtgärder?
 • En på sin tid känd lantbrukare i Snärshult boende råkade illa ut för 100 år sedan. Den betrodde mannen färdades med hästar och ett lass ved till uppvärmning. Isen brast på Gängessjöns vatten där både hästar och foran hamnade i vattnet. Mannens hjärtskärande skrik på hjälp uppmärksammades av flera personer som skyndade till olycksplatsen. Både mannen, hästarna och vedlasset räddades då vattendjupet inte var mer än drygt en meter.
 • Kyrkostämman beslutade 1914 att ett nytt skolhus skulle uppföras i Vittsjö by till en kostnad av 8 100 kronor och då ingick även lärarbostad i detta pris. Det blev sedermera småskolan vid Verumsvägen, numera hembygdsföreningens museum.
 • Kommunalstämman beslutade 1914 att inköpa en självtransporterande ångmaskin med stenkross för väglagning inom kommunen.
 • Troligen var det år 1919 som allmänt val för första gången förrättades i Hultatorp skola.
 • 1949 fanns det lantbrukliga intressen som ansåg att en stärkelsefabrik borde uppföras i Vittsjö. En kommitté valdes och sen blev det inte mycket mer av detta.
 • Bibliotekets placering diskuterades livligt år 1984. Kommunens styresmän, bosatta utanför Vittsjö visste bäst att biblioteket skulle förläggas till tredje våningen i folkskolan. Befolkningen ville annorlunda. Efter en persons agerande överklagades tyrannernas beslut och biliotektet kom slutligen att förläggas till sin rätta plats i Hemgården.
 • Tidigare har aviserats att Vårdagjämningen infaller fredagen den 20 i denna tredje månad. Då är mörker och ljus lika i tid och sommaren kommer allt närmare.
 • Låt inte förrädiska vårvindar förföra dig. Vårsnuvan kan vara dryg.
 • Jag kan inte minnas att jag någonsin har glömt något!
 • epe
Top