Spårat i Vittsjö v0914

  • På fredag den 3 har CK sin traditionella vårfest i Hårsjö skola med början klockan 18 med olika muntrationer!
  • Extratåg ordnades 1904 från Hessleholm till Wittsjö för besök på Vittsjö marknad den 6 april. Ankomst till Vittsjö klockan 07.57 och avgång från orten klockan 18.04 Det blev alltså flera timmars vistelse på den storslagna marknaden. Det blev inte vad arrangörerna hade räknat med då ihållande regn minskade besöksfrekvensen och endast cirka tio fäkreatur bytte ägare. Trots vackert väder fem år senare var det fåtal besökare och endast omkring fem fäkreatur bytte ägare. Inga oordningar förekommo!
  • Grollet mellan Vittsjö och Bjärnum utmynnade av ett uttalande 1959. I skolstyrelsen diskuterades anläggande av ett högstadium i Bjärnum. Några representanter från beslutande myndigheten var beredda att hellre sända skoleleverna till Markaryd och absolut inte till Bjärnum!
  • Året var 1989 då fina fynd upptäcktes i kyrkan i Vittsjö. Då vandalerna hade förstört delar av altaret upptäcktes tätningsremsor i torrsprickorna i bräderna. Det var inga vanliga remsor utan helt enkelt pergamentremsor av en mässbok från 1300-talet, Graduale Lundense. Bland annat kunde konstateras att 27:e psalmen i Psaltaren fanns på pergamenten. Tätningarna hade troligen skett på 1600-talet då altaret hade kommit på plats.
  • Du behöver kanske inte kontakta makthavarna i Jönsaholm för att få hjälp och besked. Kontakta Ewa på servicekontoret. Hon kan det mesta.
  • Så har det spårats från en alert nyhetsavisa att Hässleholm kommun har sökt och fått tillstånd till permutation beträffande Stephens fond. Fonden är numera så illa hanterad att avkastningen knappast räcker till mer än några futtiga kronor i premier till skoleleverna. Nu kommer kapitalet att årligen åderlåtas och snart är fonden tom. Fonden bildades startade1924. Låt Vittsjö sköta dom pengar som tillhör Vittsjö. Harry B Jönssons minnesfond är beredda att ta över förvaltningen och då garanteras betydligt högre belopp i premier. Det var sannerligen bättre förr!
  • Ett tips som var aktuellt för tio år sedan kan vara aktuellt även i år: Tag inte en freestyle från en norsk medborgare. Då kan han falla ner död. Bandet kan innehålla: Andas in, andas ut...
  • Ha en skön och värmande vecka.

epe

Top